Inzameling bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen.

Als u een omgevingsvergunning milieu voor uw bedrijf heeft, dan staat daar meestal in welke afvalstoffen u moet scheiden. Heeft u geen vergunning? Dan gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

Erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen vindt u in de VIHB-lijst van de Stichting NIWO.