Actieplan toekomstbestendig bedrijventerrein

Samen met ondernemers en politie stelt de gemeente een gezamenlijk actieplan op om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken.

Om te komen tot een goed actieplan, hebben gemeente, Vereniging Industriële Belangen (VIB), politie, Stichting Beveiliging Bedrijfsterrein (SBB) en ondernemers een uitgebreide schouw gedaan van het huidige bedrijventerrein. Onder begeleiding van de stedenbouwkundige organisatie Okra is gesproken over de sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen van het bedrijventerrein. Zaken als veiligheid en drukte op de Industrieweg, verlichting, camerabeveiliging, parkeren en groen kwamen daarbij aan bod.  

Deze punten zijn door Okra verwerkt in een eerste aanzet tot een actieplan. Met deelnemers van de schouw is een eerste opzet vanuit Okra besproken. 

De acties uit het actieplan worden gekoppeld aan partijen die voor dit onderwerp verantwoordelijk zijn. Dat kan de gemeente zijn, de ondernemers of de gemeente en bedrijven gezamenlijk. Zij gaan met de acties aan de slag. Wilt u over een bepaald actief meedenken? Dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt hiervoor contact opnemen met de accountmanager bedrijven.

Op dit moment is er nog geen definitieve versie van het actieplan. Zodra er meer informatie beschikbaar is wordt het hier geplaatst.