Bedrijventerreinenstrategie

De Ronde Venen gaat een strategie opstellen om te sturen op juiste ontwikkelingen. Een bedrijventerreinstrategie geeft hier houvast aan.

Om voor de toekomst slimme en juiste keuzes te maken en onze schaarse ruimte optimaal te benutten willen we een bedrijventerreinenstrategie voor de bedrijventerreinen opstellen. Dit geldt voor alle bedrijventerreinen in de gemeente. 

Hiermee willen we de ondernemers en investeerders op onze bedrijventerreinen investeringsperspectief, zekerheid en duidelijkheid bieden. De bedrijventerreinenstrategie wordt het afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen en wordt geïntegreerd in de gemeentelijke Omgevingsvisie.  

De opdracht voor het opstellen van de bedrijvenstrategie wordt momenteel aanbesteed. Zodra er meer informatie beschikbaar is dan wordt het hier geplaatst.