Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Mijdrecht

Het beeldkwaliteitsplan biedt een toetsingskader en richtlijnen voor de uitstraling van het bedrijventerrein.

Het beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld om richtlijnen op te stellen voor de uitstraling van het bedrijventerrein. Denk hierbij aan regels voor beeldkwaliteit voor nieuwbouw en openbare ruimte. 

Er is momenteel voor het bedrijventerrein Mijdrecht geen beeldkwaliteitsplan van kracht. Wel gelden er regels voor welstand. 

Zodra er meer informatie beschikbaar is dan wordt het hier geplaatst.