Bijeenkomsten

Op en rondom het bedrijventerrein worden bijeenkomsten georganiseerd. Bekijk een overzicht van alle activiteiten.

Op en rondom het bedrijventerrein worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd die interessant zijn voor ondernemers. Op deze pagina vindt u een overzicht. De agenda is nog in ontwikkeling.

De toekomst van ons bedrijventerrein

Circa 100 ondernemers waren dinsdag 13 februari in het gemeentehuis aanwezig om te praten over onderwerpen die spelen of in de nabije toekomst gaan spelen op het bedrijventerrein. Bekijk of download de presentatie van deze avond.

Programma

Tijdens de avond kwamen verschillende onderwerpen aan bod waarmee ondernemers op het bedrijventerrein te maken hebben:

 • De waarde van het bedrijventerrein
  • Wat is het bedrijventerrein waarop u onderneemt waard? De stichting CLOK presenteert de uitkomsten van een interessant onderzoek dat antwoord op die vraag geeft.
 • Actieplan toekomstbestendig Bedrijventerrein Mijdrecht
  • Samen met ondernemers, VIB, SBB, politie en gemeente is een actieplan opgesteld om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. Het plan bevat acties voor ondernemers en gemeente voor de komende 5 jaar.
 • Netcongestie
  • Om ervoor te zorgen dat bestaande aansluitingen kunnen worden verzwaard en er ook ruimte is voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet, zetten ondernemers en gemeente zich in voor een Energiehub. Wat is dat en wat is de stand van zaken?
 • Beeldkwaliteitsplan
  • Hoe zorgen we ervoor dat het bedrijventerrein er goed uitziet en dat het aantrekkelijk blijft? Door het opstellen een beeldkwaliteitsplan willen we keuzes maken voor bijvoorbeeld reclame-uitingen, maar ook eisen stellen aan nieuwbouw.
 • Bedrijventerreinstrategie
  • Hoe zorgen we voor de juiste ontwikkeling van het bedrijventerrein? Een bedrijventerreinstrategie geeft houvast bij de keuzes die gemaakt moeten worden.
 • Verduurzaming van het bedrijventerrein
  • Verduurzaming is nodig om te kunnen blijven ondernemen. Wat doen we daar aan en wat kunnen we nog meer doen?
 • Uitvoeringsplan mobiliteit
  • De gemeenteraad heeft in 2023 het mobiliteit- en verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Dit wordt in 2024 uitgewerkt in een uitvoeringsplan met als doel het bedrijventerrein beter bereikbaar en verkeersveiliger te maken.