Ruimtebehoefteonderzoek

De bedrijventerreinmarkt trekt aan. Vanwege lokale en regionale ontwikkelingen heeft gemeente De Ronde Venen in 2019 de ruimtebehoefte van bedrijven in beeld laten brengen. Dit biedt handvatten voor goede regionale afspraken en het bedrijventerreinenbeleid.

De gemeente beschikt over zes bedrijventerreinen. Het gaat om twee terreinen in Abcoude (Hollandse Kade en Bovenkamp), één in Baambrugge (Baambrugge Noord), twee in Vinkeveen (Spoorlaan en Voorbancken) en één in Mijdrecht (Bedrijventerrein Mijdrecht). De terreinen huisvesten een belangrijk deel van het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB), maar ook grote, (inter)-nationale spelers.

De zes terreinen bieden samen werk aan circa 6.500 mensen, verdeeld over 630 bedrijven in diverse sectoren. Goed voor 36% van het totaal aantal arbeidsplaatsen.

Uit de macro-economische prognose en de online marktpeiling onder ondernemers uit De Ronde Venen blijkt dat er behoefte is aan uitbreidingsruimte. Uit de online marktpeiling destilleren we een ruimtevraag op korte termijn (5 jaar) van circa 5,5 hectare. We verwachten vooral dat grootschalige bedrijven van 0,5 hectare of groter ‘knel’ (komen te) zitten. Deze bedrijven zijn op dit moment vooral gevestigd op Bedrijventerreinen Mijdrecht of op een solitaire locatie in het buitengebied. De bedrijven zijn honkvast en blijven bij voorkeur in de huidige kern/gemeente gevestigd.

De leegstand is onder/rond frictieniveau en er is nauwelijks beschikbaar aanbod aan bedrijventerreinareaal. Daarom wil de gemeente De Ronde Venen inzetten op het realiseren van 12 hectare netto bedrijventerreinareaal binnen de gemeente. Er wordt hiervoor een locatie gezocht, bij voorkeur grenzend aan Bedrijventerrein Mijdrecht. Hiervoor gaan we de lobby aan in de regio en met de provincie Utrecht in gesprek.

Tevens zetten we in op kwaliteitsverbetering op de bestaande bedrijventerreinen. Uit externe expertise van Stec groep is gebleken dat we op de bestaande bedrijventerreinen samen met het bedrijfsleven 1,5 hectare ruimtewinst kunnen boeken, bijvoorbeeld door het verhogen van panden.

Er komt een bedrijventerreinstrategie in 2020, waarbij per bedrijventerrein de te ondernemen acties voor het toekomstbestendig houden zijn bepaald. Ook heeft het college van B&W besloten niet actief te gaan inzetten op het creëren van Blueport Amstelhoek. We constateren dat er in 2019 nauwelijks marktvraag is voor water-/kadegebonden bedrijvigheid. Daarmee komt de haalbaarheid van de Blueport Amstelhoek verder onder druk te staan.

Wilt u zich vestigen of uitbreiden? Neem contact met ons op via bedrijven@derondevenen.nl.

Heeft u vragen over het ruimtebehoefte onderzoek of wilt u in gesprek over een van de vervolgacties? Neem dan contact op met Marloes Krol, beleidsadviseur Regionale Economie, bereikbaar via het algemene nummer: 0297 29 16 16. Mobiel: 06 20 60 34 31 of e-mail m.krol@derondevenen.nl.