Voorschot op bijstandsuitkering

Heeft u 4 weken geleden een bijstandsuitkering aangevraagd? Dan heeft u mogelijk recht op een voorschot. Als u jonger bent dan 27 jaar, is dit 8 weken na uw eerste melding. Kunt u aantonen dat u in geldnood zit? Bijvoorbeeld omdat u geen boodschappen meer kunt doen? Dan kunt u zelf eerder een voorschot aanvragen. 

Met het voorschot overbrugt u de tijd tussen uw aanvraag en ons besluit of u een uitkering krijgt. Wij verrekenen het voorschot met de eerste betaling van uw bijstandsuitkering. Krijgt u geen bijstandsuitkering? Dan betaalt u het voorschot terug. 

U heeft recht op een voorschot, als: 

  • U alle bewijsstukken heeft ingeleverd die wij bij uw aanvraag aan u hebben gevraagd. 
  • Wij nog geen besluit hebben genomen over uw aanvraag voor een bijstandsuitkering. 
  • U nog geen bijstandsuitkering heeft.

  • Binnen 4 weken na de aanvraag van een bijstandsuitkering verlenen wij u een voorschot.

Om een voorschot bij de gemeente aan te vragen, heeft u nodig:

  • recente bankafschriften
  • een bewijs van uw eventuele schulden

Is het bij de aanvraag duidelijk dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering? Dan geven wij geen voorschot.  

U vraagt het voorschot 4 weken na de datum van de aanvraag van uw bijstandsuitkering aan. Dit kan via gemeente@derondevenen.nl, 0297 29 16 16 of persoonlijk bij het gemeentehuis. 

U kunt geen bezwaar maken tegen het niet toekennen van een voorschot. U kunt op grond van artikel 81 PW bij de voorzitter van Gedeputeerde Staten vragen een uitspraak te doen als u kunt aantonen dat het voorschot voor u noodzakelijk is. De voorzitter van Gedeputeerde Staten kan dan de gemeente opdracht geven om u een voorschot te verlenen.

Deze uitspraak is geldig totdat de gemeente over uw aanvraag voor bijstand heeft beslist.