U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Voorschot op bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kunt u een voorschot ontvangen. Dit is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente.

Heeft u toch geen recht op bijstand? U moet het voorschot terugbetalen. Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering, dan wordt het voorschot verrekend met de eerste uitbetaling.

U heeft recht op een voorschot:

  • Als u alle benodigde en gevraagde stukken heeft ingeleverd
  • Zolang uw recht op bijstand nog niet is vastgesteld

  • Binnen 4 weken na de aanvraag van een bijstandsuitkering verlenen wij u een voorschot.

Om een voorschot bij de gemeente aan te vragen, heeft u nodig:

  • recente bankafschriften
  • een bewijs van uw eventuele schulden

Als bij de aanvraag duidelijk is dat u geen recht op een bijstandsuitkering heeft, dan wordt er geen voorschot verstrekt. 

U vraagt het voorschot 4 weken na de datum van de aanvraag van uw bijstandsuitkering aan. Dit kan via E. gemeente@derondevenen.nl, T. 0297 29 16 16 of persoonlijk bij het gemeentehuis. 

U kunt geen bezwaar maken tegen het niet toekennen van een voorschot. U kunt op grond van artikel 81 PW bij de voorzitter van Gedeputeerde Staten vragen een uitspraak te doen als u kunt aantonen dat het voorschot voor u noodzakelijk is. De voorzitter van Gedeputeerde Staten kan dan de gemeente opdracht geven om u een voorschot te verlenen.

Deze uitspraak is geldig totdat de gemeente over uw aanvraag voor bijstand heeft beslist.