Terugvordering, verhaal en kwijtschelding

U leest hier meer over het terugvorderen, verhalen en kwijtschelden van bijstand.

Terugvordering

Het kan zijn dat u een uitkering krijgt waar u (voor een deel) geen recht op heeft. De gemeente vraagt dan een bedrag van u terug. Dit heet een terugvordering. 

U betaalt terug als:

  • U te laat veranderingen in uw situatie doorgeeft. En daardoor te veel uitkering krijgt
  • U om andere redenen te veel uitkering krijgt

Verhaal

Het kan zijn dat u een bijdrage moet betalen voor de uitkering van uw (ex-)partner of kind. Dit heet het verhalen (terugeisen) van bijstand. 

U betaalt zelf een bijdrage als:

  • U samenwoont met iemand die recht heeft op bijstand
  • U niet uw plicht nakomt om alimentatie te betalen

Kwijtschelding

Soms kunt u kwijtschelding vragen. Dat betekent dat u niet meer hoeft te betalen. U stuurt dan een brief aan de gemeente. U legt daarin uit waarom u vraagt om kwijtschelding. We kijken daarna of u mag stoppen met betalen.