Waarschuwing en boete

U heeft plichten. Het kan zijn dat u uw plichten niet nakomt. U kunt dan een waarschuwing krijgen. Of een boete.

Verwijtbaarheid

U kunt een waarschuwing krijgen. Of een boete. Dit hangt af van hoe erg u uw plichten niet nakomt. Dit heet verwijtbaarheid. De wet kent 4 soorten: verminderde verwijtbaarheid, normale verwijtbaarheid, grove schuld en opzet.