Een laag inkomen en een ziekte of beperking

Heeft u recht op een Wajong uitkering of heeft u vragen over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van uw kinderen?

  • Wajong

    Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken.

  • Loonkostensubsidie aanvragen

    Bent u werkgever van iemand met een ziekte of beperking? En verdient uw werknemer minder dan het minimumloon? Dan kunt u misschien loonkostensubsidie aanvragen.

  • Inkomensondersteuning chronisch zieken

    Als u door een chronische ziekte en/of beperking hoge ziektekosten heeft, kunt u misschien een inkomensondersteuning van €100,- per jaar vanuit de gemeente krijgen.