Een laag inkomen en een ziekte of beperking

Heeft u recht op een Wajong uitkering of heeft u vragen over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van uw kinderen?

 • Wajong

  Laag inkomen Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken.

 • Onderwijs

  Onderwijs U kunt met al uw vragen over scholing van uw kinderen terecht bij de gemeente.

 • Loonkostensubsidie aanvragen

  Werk, geld en rondkomen Bent u werkgever van iemand met een ziekte of beperking? En verdient uw werknemer minder dan het minimumloon? Dan kunt u misschien loonkostensubsidie aanvragen.

 • Inkomensondersteuning chronisch zieken

  Subsidies en financiële ondersteuning Als u door een chronische ziekte en/of beperking hoge ziektekosten heeft, kunt u misschien een inkomensondersteuning van €100,- per jaar vanuit de gemeente krijgen.