Schuldhulpverlening voor zelfstandigen

Bent u zelfstandig ondernemer en hebt u schulden? Of gaat u stoppen met uw bedrijf en hebt u schulden? Lees hier wat de mogelijkheden zijn voor schuldhulp van de gemeente.

  • U moet in De Ronde Venen wonen en ingeschreven staan.
  • U moet Nederlander zijn of een geldige verblijfsvergunning hebben.
  • U moet alle informatie geven die nodig is om vast te stellen of u recht hebt op schuldhulp.
  • De administratie van uw bedrijf moet op orde zijn of snel op orde kunnen worden gebracht.

Binnen 2 weken krijgt u het eerste gesprek. In dat gesprek kijkt de gemeente samen met u welke hulp het beste bij u past.

Is er sprake van een bedreigende situatie? Dan wordt zo snel mogelijk gehandeld en is de wachttijd zo kort als mogelijk. Bedreigende situaties zijn:

  • huisuitzetting;
  • openbare verkoop van inboedel of auto;
  • afsluiting van energie.

U kunt zich melden bij het Bureau Zelfstandigen van de Gemeente Utrecht. De gemeente De Ronde Venen werkt hiermee samen. Als het tot een schuldhulpverleningstraject komt dan wordt dit uitgevoerd door Menzing & Partners