Takkendag

In het voorjaar en najaar wordt in de hele gemeente snoeihout ingezameld. Op deze takkendag kunnen bewoners hun takken gratis aanbieden langs de openbare weg. De data worden bekendgemaakt via de app Afvalwijzer en de website. 

De eerstvolgende takkendag is op donderdag 11 november 2021. 

Spelregels

Om de inzameling goed te laten verlopen, vragen we iedereen zich aan deze regels te houden:

  • Zorg dat de gebundelde takken uiterlijk om 7.30 uur goed zichtbaar aan de openbare weg ligt, want dan begint de inzameling. Bied het pas op de inzameldag zelf aan, dit voorkomt dat het over de weg waait of dat anderen er los tuinafval bij leggen.
  • Bind de takken stevig met touw bij elkaar tot hanteerbare bundels. Dit voorkomt dat het afval wegwaait. Losse takken wordt NIET meegenomen.
  • Bied maximaal 2,5 m3 aan.
  • Verpak de takken niet in plastic of dozen; de inzameldienst neemt het dan niet mee.
  • De bundels mogen niet langer dan 150 cm en niet zwaarder dan 20 kilo zijn.
  • De takken mogen niet dikker zijn dan 7 cm vanwege de kans op schade aan de messen van de inzamelwagen.
  • Fijn snoeiafval en tuinafval dat niet te bundelen is, kunt u in de gft-container kwijt.

De takken hoeven niet te worden aangemeld voor de inzameling.