Takkendag

In het voorjaar en najaar wordt in de hele gemeente snoeihout ingezameld. Op deze takkendag kunnen bewoners hun takken gratis aanbieden langs de openbare weg.

De eerstvolgende takkendag is op donderdag 26 november 2020. 

Spelregels

  • Zorg dat de gebundelde takken uiterlijk om 7.30 uur goed zichtbaar aan de openbare weg ligt, want dan begint de inzameling. Bied het pas op de inzameldag zelf aan, dit voorkomt dat het over de weg waait of dat anderen er los tuinafval bij leggen.
  • Bind de takken stevig met touw bij elkaar tot hanteerbare bundels. Dit voorkomt dat het afval wegwaait. Losse takken wordt NIET meegenomen.
  • Maximaal 2,5 m3 mag worden aangeboden.
  • Verpak de takken niet in plastic of dozen; de inzameldienst neemt het dan niet mee.
  • De bundels mogen niet langer dan 150 cm en niet zwaarder dan 20 kilo zijn.
  • De takken mogen niet dikker zijn dan 7 cm vanwege de kans op schade aan de messen van de inzamelwagen.
  • Fijn snoeiafval en tuinafval dat niet te bundelen is kunt u in de gft-container kwijt.

Aanmelden 

Woont u in het belgebied? Dan wordt uw grof tuinafval alleen opgehaald als het vooraf is aangemeld door te bellen naar 0297 29 1616. U kunt uw adres uiterlijk de werkdag vóór takkendag om 11.00 uur aanmelden.

U kunt zien of u in het belgebied woont via het formulier en via de app Afvalwijzer. De data van de takkendagen worden via de afvalwijzer en de website ruim van tevoren bekend gemaakt.