Takkendag

Wie een tuin heeft wil deze graag netjes onderhouden. Bij het werken in de tuin komt het nodige snoei-, maai- en ander afval vrij. Vaak past dit tuinafval niet allemaal in uw gft-container. Daarom wordt het grof snoei-afval twee keer per jaar (in het voor- en najaar) op takkendag gratis opgehaald. Daarnaast kunt u het de rest van het jaar tegen betaling op laten halen of gratis wegbrengen naar 1 van de afvalbrengstations. De maximale hoeveelheid die u aan mag bieden is 2,5 m3 per kalenderweek.

Spelregels aanbieden takken

Om de inzameling van takken veilig en efficiënt te laten verlopen, zijn er spelregels voor het aanbieden van uw takken opgesteld. Takken die u niet volgens deze regels aanbiedt, worden niet meegenomen door onze inzamelaar. U vindt de spelregels voor het aanbieden van uw takken in de AfvalWijzer app, op www.mijnafvalwijzer.nl en hieronder.

  1. Zorg dat de gebundelde takken uiterlijk om 07.30 uur goed zichtbaar aan de openbare weg liggen, want dan begint de inzameling. Bied ze pas op de inzameldag zelf aan, dit voorkomt dat het over de weg waait of dat anderen er tuinafval bij leggen.
  2. Bind de takken stevig met touw bij elkaar tot hanteerbare bundels. Dit voorkomt dat het afval wegwaait. Los tuinafval wordt namelijk niet meegenomen.
  3. Er mag maximaal 2,5 m3 aangeboden worden en de takken mogen niet dikker dan 7 cm zijn.
  4. Verpak de takken niet in plastic of dozen; de inzameldienst neemt het dan niet mee.
  5. De bundels mogen niet langer dan 150 cm en niet zwaarder dan 20 kilo zijn.
  6. Fijn snoeiafval en takken wat niet te bundelen is kun je in de gft-container kwijt.

Aanmelden is niet nodig.