Kroonring aanvragen

PMD-afval verzamelt u in de daarvoor bestemde zakken. De zakken kunt u ophalen bij sommige Deze hangt u op aan een kroonring in de buurt. Een kroonring is een soort kapstok aan een lantaarnpaal.

Wilt u graag een kroonring bij u in de straat? Bespreek dit dan eerst met uw buren en noteer het nummer van de gewenste lantaarnpaal. Iedere inwoner kan één kroonring aanvragen. Vervolgens plaatst de gemeentelijke buitendienst binnen twee weken een kroonring bij u in de straat. U kunt een kroonring aanvragen bij de gemeente via een melding openbare ruimte op de website. Lukt dit niet dan kunt u contact opnemen via gemeente@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.