Bekendmakingen

Als het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad een besluit heeft genomen, wordt dit gepubliceerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële publicaties vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen.