Schiphol

De ontwikkeling van Schiphol heeft onze aandacht

De gemeente De Ronde Venen vindt het belangrijk dat het vliegtuiggeluid rond Schiphol wordt aangepakt. Dit laten we steeds horen wanneer er tijdens overleggen keuzes worden gemaakt over Schiphol. Daarvoor werken we samen met buurgemeenten en in samenwerkingsverbanden.

Wij adviseren iedereen die hinder ondervindt dit te melden: 

  • Via de website bezoekbas.nl kunt u overlast van Schiphol melden

Uw klachten dragen bij aan de aanpak van geluidshinder door het Ministerie.

Via deze website wordt voor u automatisch een klacht ingediend bij Schiphol over vluchten waarvan u vindt dat ze te laag of te vaak overkomen. 

Ook is er meer informatie over Schiphol te vinden: