Brandweerkazerne Abcoude

Dit jaar start de gemeente met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne vlakbij het P+R-terrein bij de afslag van de A2 in Abcoude.

De oude brandweerkazerne voldoet niet meer aan verschillende wettelijke eisen. De oude brandweerkazerne kan niet verbouwd worden. Het is daarom nodig om de brandweerkazerne naar een nieuwe locatie te verplaatsen. De nieuwe locatie ligt bij de entree van Abcoude aan de Burgemeester des Tombeweg. Met een nieuwe kazerne waarborgt de gemeente goede brandweerzorg voor Abcoude. 

Aannemingsbedrijf Mulckhuyse B.V. uit Vinkeveen gaat de nieuwe brandweerkazerne bouwen. Het ontwerp is van JOUS architecten. De bouw start naar verwachting half november 2023 en de brandweerkazerne zal rond de jaarwisseling van 2025 worden opgeleverd. De planning is mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure die in april behandeld wordt in de gemeenteraad. Op 30 maart neemt de gemeenteraad een besluit over het investeringskrediet.

Wijzigen bestemmingsplan 

Om de brandweerkazerne op de nieuwe locatie mogelijk te maken, wijzigen we het bestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken (van 28 januari 2023 tot en met 10 maart 2023) ter inzage gelegen.

Voor de oude locatie wordt onderzocht of een nieuwe maatschappelijk invulling mogelijk is.

Impressie nieuwe brandweerkazerne

Impressie nieuwe brandweerkazerne Abcoude