U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Woningbouw bedrijventerrein Engel Amstelhoek

Het bedrijventerrein Amstelhoek wordt herontwikkeld om woningen te bouwen.

3 maart 2020 hebben wethouder Rein Kroon en drie projectontwikkelaars een intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Amstelhoek ondertekend.

Structuurvisie Amstelhoek: woningbouw op bedrijventerrein

In 2011 heeft de gemeente in overleg met inwoners van Amstelhoek de Structuurvisie Amstelhoek opgesteld. Daarin staat als uitgangspunt dat het bestaande bedrijventerrein Engel in zijn geheel wordt herontwikkeld om woningen te bouwen. Gemeente De Ronde Venen en de eigenaren van het bedrijventerrein werken dit plan verder uit, in samenspraak met de omwonenden. Belangrijk is dat het stedenbouwkundig ontwerp aansluit op het dorpse karakter van Amstelhoek. Dat betekent dat de voormalige melkfabriek “Blantema” als gemeentelijk monument behouden blijft. Verder is er aandacht voor parkeren en (verkeers)veiligheid. Gemeente De Ronde Venen stelt als voorwaarde dat 45% van de woningen in de sociale sector valt, waar 30% sociale huur- en 15% betaalbare koopwoningen.

Vervolg: uitwerken ontwerp nieuwe woonwijk

De volgende stap is het uitwerken van het ontwerp voor de nieuwe woonwijk. Daarbij betrekken wij inwoners van Amstelhoek, via een klankbordgroep met omwonenden en vertegenwoordigers van Wijkcomité Amstelhoek en Stichting Leefbaarheid Industrieterrein Amstelhoek. We praten met hen over het ontwerp, de planning en de uitvoering. De klankbordgroep brengt ideeën en wensen in en geeft advies. De verslagen van de klankbordgroepbijeenkomsten worden op deze website gepubliceerd.

Verslag Klankbordgroep Amstelhoek 30 juni 2020

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met projectleider Geert Janssen
T. 0297 29 16 16
E. projectamstelhoek@derondevenen.nl