Woningbouw bedrijventerrein Engel Amstelhoek

Het bedrijventerrein Amstelhoek wordt herontwikkeld om woningen te bouwen.

3 maart 2020 hebben wethouder Rein Kroon en drie projectontwikkelaars een intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Amstelhoek ondertekend.

Structuurvisie Amstelhoek: woningbouw op bedrijventerrein

In 2011 heeft de gemeente in overleg met inwoners van Amstelhoek de Structuurvisie Amstelhoek opgesteld. Daarin staat als uitgangspunt dat het bestaande bedrijventerrein Engel in zijn geheel wordt herontwikkeld om woningen te bouwen. Gemeente De Ronde Venen en de eigenaren van het bedrijventerrein werken dit plan verder uit, in samenspraak met de omwonenden. Belangrijk is dat het stedenbouwkundig ontwerp aansluit op het dorpse karakter van Amstelhoek. Dat betekent dat de voormalige melkfabriek “Blantema” als gemeentelijk monument behouden blijft. Verder is er aandacht voor parkeren en (verkeers)veiligheid. Gemeente De Ronde Venen stelt als voorwaarde dat 45% van de woningen in de sociale sector valt, waar 30% sociale huur- en 15% betaalbare koopwoningen.

Vervolg: uitwerken ontwerp nieuwe woonwijk

De volgende stap is het uitwerken van het ontwerp voor de nieuwe woonwijk. Graag betrekken wij daar inwoners van Amstelhoek bij, door een klankbordgroep te starten. Daarin praten we met 6 tot 8 inwoners over het ontwerp, de planning en de uitvoering. De klankbordgroep brengt ideeën en wensen in en geeft advies. Onze voorkeur gaat uit naar omwonenden en vertegenwoordigers van Wijkcomité Amstelhoek en Stichting Leefbaarheid Industrieterrein Amstelhoek. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, maken we een keuze. Daarbij streven we naar een representatieve vertegenwoordiging van bewoners en belanghebbenden.

Meer informatie en aanmelden voor de klankbordgroep

Voor meer informatie of aanmelden voor de klankbordgroep kunt u contact opnemen met projectleider Geert Janssen
T. 0297 291616
E. projectamstelhoek@derondevenen.nl