Woningbouw bedrijventerrein Engel Amstelhoek

Het bedrijventerrein Amstelhoek wordt herontwikkeld om woningen te bouwen.

3 maart 2020 hebben wethouder Rein Kroon en drie projectontwikkelaars een intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Amstelhoek ondertekend.

Structuurvisie Amstelhoek: woningbouw op bedrijventerrein

Dit gebied bestaat uit bedrijfsgebouwen, betonnen vlaktes voor opslag. De panden zijn in eigendom van een ontwikkelaar. Het plan is om dit bedrijventerrein in zijn geheel te gebruiken voor woningbouw. Dit voornemen hebben de gemeente en 3 projectontwikkelaars vastgelegd in een overeenkomst. De gemeente stelt als voorwaarde dat 45% van de woningen die de projectontwikkelaars gaan bouwen, in de sociale sector valt. Waarvan 30% sociale huurwoningen en 15% betaalbare koopwoningen.

Vervolg: uitwerken ontwerp nieuwe woonwijk

De volgende stap is het uitwerken van het ontwerp voor de nieuwe woonwijk. Daarbij betrekken wij inwoners van Amstelhoek, via een klankbordgroep met omwonenden en vertegenwoordigers van Wijkcomité Amstelhoek en Stichting Leefbaarheid Industrieterrein Amstelhoek. We praten met hen over het ontwerp, de planning en de uitvoering. De klankbordgroep brengt ideeën en wensen in en geeft advies. De verslagen van de klankbordgroepbijeenkomsten worden op deze website gepubliceerd.

Verslag Klankbordgroep Amstelhoek 30 juni 2020

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met projectleider Geert Janssen
T. 0297 29 16 16
E. projectamstelhoek@derondevenen.nl