Woningbouw bedrijventerrein Engel Amstelhoek

Het bedrijventerrein Amstelhoek wordt herontwikkeld om woningen te bouwen.

Juli 2023: Concept Ruimtelijk kader

Op 5 juli 2023 is een inloopavond georganiseerd waarbij geïnteresseerden het concept Ruimtelijk Kader konden bekijken. Het verslag en de panelen van deze avond zijn, samen met informatie over eerdere participatiemomenten, te bekijken op deze website

Een van de belangrijkste aandachtspunten vanuit de omgeving was de ontsluiting van de wijk. De Piet Heinlaan is erg krap en extra verkeersstromen zijn hier niet gewenst. Daarom is afgesproken dat de ontsluiting van De Engel via de Ringdijk 1e Bedijking (locatie Pothuizen) loopt. 

Het woonprogramma bestaat uit minimaal 30% sociale huur en 20% betaalbare koop (tot 355.000 euro). De rest wordt vrije sector.    

De verwachting is dat het Ruimtelijk kader in het najaar van 2023 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Planning 

Tijdens het proces van het Ruimtelijk Kader betrekken we de klankbordgroep betrekken we de klankbordgroep, waarin omwonenden, vertegenwoordigers van Wijkcomité Amstelhoek en Stichting Leefbaarheid Industrieterrein Amstelhoek vertegenwoordigd zijn. Na het vaststellen van het kader wordt er een anterieure overeenkomst gesloten met de projectontwikkelaars en vervolgens kan worden gestart met de bestemmingsplanprocedure.  

Maart 2020: Intentieovereenkomst 

Op 3 maart 2020 is de intentieovereenkomst tussen de gemeente en de drie projectontwikkelaars voor de herontwikkeling van bedrijventerrein De Engel in Amstelhoek ondertekend.  Sindsdien zijn de plannen voor de herontwikkeling verder uitgewerkt.  In deze uitwerking is rekening gehouden met de opmerkingen die zijn meegegeven door bewoners tijdens diverse participatiemomenten.   

Contact en meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Emma Stork
T. 0297 29 16 16
E. e.stork@derondevenen.nl 

Lieke Visser
T. 0297 29 16 16
E. l.visser@derondevenen.nl