Woningbouw bedrijventerrein Pothuizen Amstelhoek

Het stuk grond van Pothuizen wordt herontwikkeld om woningen te bouwen.

Structuurvisie Amstelhoek: woningbouw op locatie Pothuizen

Sloopbedrijf Pothuizen gaat weg van de huidige locatie in Amstelhoek. Een ontwikkelaar heeft deze locatie gekocht en wil hier woningen bouwen. Momenteel (zomer 2023) zijn de gemeente en ontwikkelaar nog druk in gesprek met elkaar over alle mogelijkheden.  

De gemeente stelt als voorwaarde dat het programma minimaal 50% sociale huurwoningen of betaalbare koopwoningen bevat.  

Deze bouwlocatie ligt onder de invloedsfeer van Fort Uithoorn (Stelling van Amsterdam), Hier zal rekening mee worden gehouden in het ontwerp van de nieuwe woonwijk. Wanneer er meer informatie is zullen de omwonenden geïnformeerd worden.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Emma Stork
T. 0297 29 16 16
E. e.stork@derondevenen.nl 

Lieke Visser
T. 0297 29 16 16
E. l.visser@derondevenen.nl