De Hoef Oostzijde 55a

Op het perceel De Hoef Oostzijde 55a staat een bedrijfsloods. Het plan is om hier woningen te bouwen.

Op 14 juli 2022 heeft de initiatiefnemer de eerste ideeën aan de omwonenden gepresenteerd. De haalbaarheid van deze ontwikkeling wordt door de gemeente getoetst.