OZ 67A

Een verkenning naar de mogelijkheden om 2 seniorenappartementen, 4 startersappartementen en 3 eengezinswoningen te bouwen.

De locatie is een voormalige agrarische bedrijfslocatie binnen bestaand stedelijk gebied. De gemeente onderzoekt samen met de initiatiefnemer en de directe omgeving onder welke voorwaarden woningbouw mogelijk is. Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.