Woningbouwverkenning De Hoef

De provincie stelt dat je bij dorpen onder voorwaarden 50 woningen mag bijbouwen. De gemeente en de bouwcommissie van het Dorpscomité De Hoef hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.

Op 25 augustus 2022 heeft er een informatieavond plaatsgevonden in de Springbok waarbij de resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd. Op basis van de ophaalde reacties worden de plannen verder uitgewerkt.