Bestemmingsplan Buitengebied - West

De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied-West.

Buitengebied-WestBestemmingsplan Buitengebied - West

De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied-West. De gemeenteraad heeft op 21 februari 2019 het bestemmingsplan Buitengebied-West (gewijzigd) vastgesteld. De pdf-bestanden zijn in te zien via de links onderaan deze website. Het bestemmingsplan is ook in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BP018BgbWest-va02

Beroepen

Tegen het bestemmingsplan zijn 11 beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna de Raad van State) . Daarnaast is door de provincie een reactieve aanwijzing gegeven waardoor de wijzigingsbevoegdheid om in afwijking van de 2.5 GVE-richtlijn  onder speciale voorwaarden het bouwvlak voor grondgebonden agrarische bedrijven uit te breiden tot 1.5 hectare. Tegen deze reactieve aanwijzing heeft de gemeente beroep ingesteld.

Uitspraken Raad van State

Op 10 november 2021 en 9 februari 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de ingestelde beroepen. Het overgrote deel van het bestemmingsplan is overeind gebleven. Enkele plandelen voor 4 locaties van het bestemmingsplan Buitengebied-West zijn vernietigd. Het beroep van de gemeente tegen de reactieve aanwijzing is ongegrond verklaard

Bestemmingsplan 1e herziening Buitengebied-West

De Raad van State heeft in haar uitspraken de gemeente opgedragen met inachtneming van haar uitspraken een nieuw besluit te nemen. Daarom heeft de gemeente het bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied-West’ in voorbereiding. Dit bestemmingsplan repareert de in de uitspraak van Raad van State vernietigde plandelen van het bestemmingsplan Buitengebied-West voor de locaties 

  • A.C. Verhoefweg 2a, Mijdrecht
  • Amstelkade 118 Wilnis,
  • De Hoef Westzijde 5b en 
  • De Hoef Oostzijde 22. 

Daarnaast worden met het bestemmingsplan enkele kennelijke verschrijvingen in het bestemmingsplan Buitengebied-West hersteld. Tot slot is in het bestemmingsplan een door de provincie Utrecht en de gemeente overeengekomen herformulering opgenomen van de artikelen 3.7.3 onder e en 4.7.3 onder e van de planregels waartegen de provincie Utrecht een reactieve aanwijzing had gegeven.

Planning

Het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Buitengebied-West heeft vanaf 10 september tot en met 21 oktober 2022 ter inzage gelegen. De pdf-bestanden hiervan zijn in te zien via de links onderaan deze website. Het bestemmingsplan is ook in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BP018BgbWest-va02. Het is de planning dat het bestemmingsplan in de raadsvergadering van 23 februari 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Gemeentelijke projectleider

Sven Hambückers