Bestemmingsplan Buitengebied - West

De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied-West.

Buitengebied-West

Bestemmingsplan 1e herziening Buitengebied-West

De Raad van State heeft in haar uitspraken de gemeente opgedragen met inachtneming van haar uitspraken een nieuw besluit te nemen. Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied-West’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan repareert de in de uitspraak van Raad van State vernietigde plandelen van het bestemmingsplan Buitengebied-West voor de locaties

 • A.C. Verhoefweg 2a, Mijdrecht
 • Amstelkade 118 Wilnis
 • De Hoef Westzijde 5b en
 • De Hoef Oostzijde 22

Daarnaast worden met het bestemmingsplan enkele kennelijke verschrijvingen in het bestemmingsplan Buitengebied-West hersteld.

U kunt onderstaande documenten raadplegen:

Het bestemmingsplan 1e herziening Buitengebied-West is ook in te zien via de website van ruimtelijkeplannen.

 • Klik op de groene button "plannen zoeken"
 • Links bovenaan ziet u een zoekveld met de tekst "Zoek op adres / zoek op plannaam of -nummer"
 • Typ daar onder "plannaam" "Buitengebied-West" in of onder "adres" een bestaand adres in het gebied
 • Klik vervolgens op "e herziening Buitengebied-West, deels in werking (vastgesteld 2023-02-23)

Beroep

Het bestemmingsplan is wel in werking, maar nog niet onherroepelijk. Er zijn namelijk 3 beroepen ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De datum waarop deze beroepen behandeld worden is nog niet bekend.

Verbeeldingen / plankaarten

Eerdere stappen
 • De gemeenteraad heeft op 21 februari 2019 het bestemmingsplan Buitengebied-West (gewijzigd) vastgesteld. 
 • Tegen het bestemmingsplan zijn 11 beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna de Raad van State) . Daarnaast is door de provincie een reactieve aanwijzing gegeven waardoor de wijzigingsbevoegdheid om in afwijking van de 2.5 GVE-richtlijn  onder speciale voorwaarden het bouwvlak voor grondgebonden agrarische bedrijven uit te breiden tot 1.5 hectare. Tegen deze reactieve aanwijzing heeft de gemeente beroep ingesteld.
 • Op 10 november 2021 en 9 februari 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de ingestelde beroepen. Het overgrote deel van het bestemmingsplan is overeind gebleven. Enkele plandelen voor 4 locaties van het bestemmingsplan Buitengebied-West zijn vernietigd. Het beroep van de gemeente tegen de reactieve aanwijzing is ongegrond verklaard
Gemeentelijke projectleider

Sven Hambückers