Bordensanering gemeente De Ronde Venen

De verkeersveiligheid wordt verbeterd door het verwijderen van overbodige verkeersborden.

Wat

In Nederland is er een overvloed aan verkeersborden, waarvan volgens Veilig Verkeer Nederland 15 tot 20% als overbodig wordt beschouwd. Dit geldt ook voor de gemeente De Ronde Venen. Een teveel aan verkeersborden draagt niet bij aan de verkeersveiligheid en heeft een ontsierend effect.

Om deze reden gaat de gemeente over tot bordensanering. Alle verkeersborden ondergaan een grondige inventarisatie. Elk bord wordt beoordeeld op zijn juridische noodzaak, en indien mogelijk, als overbodig aangemerkt. Als onderdeel van een bredere inspanning om de openbare ruimte schoner te maken, worden ook paaltjes en hekwerken in de inventarisatie betrokken. Overbodige borden en paaltjes worden beoordeeld op hergebruikmogelijkheden.

Waar

De werkzaamheden zullen aanvangen in Baambrugge in week 42. Geleidelijk aan zullen alle dorpen in de gemeente worden aangepakt, zodat elk dorp in de toekomst kan profiteren van een opgeruimde, veilige en duurzame openbare ruimte.

Bordsanering

Wanneer

Week 42 2023

  • Start werkzaamheden Baambrugge

Week 44 2023

  • Einde werkzaamheden Baambrugge

Nader te bepalen

  • Planning andere dorpen gemeente De Ronde Venen
Nieuws

Geen berichten.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Bel naar 0297 29 16 16.