Natuur- en gebiedsontwikkeling

Er zijn verschillende natuur- en gebiedsprojecten in De Ronde Venen.

De Wilnisse Bovenlanden

Heeft als gebied een belangrijke verbindende functie tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen. Het project De Wilnisse Bovenlanden heeft als hoofddoelstelling natuur.

Contact en meer informatie

Groot Mijdrecht Noord

Deze polder ligt tussen de Vinkeveense Plassen, natuurgebied Botshol, de Hoofdweg en de polder Groot Mijdrecht Zuid (Marickenland). Groot Mijdrecht Noord-West kent geen natuuropgave meer. Het oostelijk deel van de polder heeft als belangrijkste uitgangspunten: minder moeras, het aanleggen van kades om het moeras en ruimte voor particulier natuurbeheer. Lees meer informatie over het project Groot Mijdrecht Noord.

Contact en meer informatie

Groot Wilnis-Vinkeveen

Is een groot veenweidelandschap en weidevogelgebied. Beoogde doelen van het project Groot Wilnis-Vinkeveen zijn schoon water, beperken bodemdaling, veelzijdige natuur, vitale landbouw en weidse recreatie. 

Contact en meer informatie

Marickenland

Project Marickenland bestrijkt het open gebied tussen Mijdrecht, Wilnis, Waverveen en Vinkeveen. Het gedeelte ten oosten van de provinciale weg N212 (Ir. Enschedeweg) wordt de komende jaren ingericht als natuurgebied, gecombineerd met enkele recreatieve voorzieningen, zoals een wandelpad. Op een aantal percelen is dit al gebeurd. Over gebruik en inrichting van het gedeelte ten westen van de N212 vindt nog overleg plaats met andere overheden. 

Contact en meer informatie