Plattelandsontwikkeling

Het gebied de Weidse Veenweiden, oftewel het platteland van Utrecht-West, wordt tussen 2016 en 2020 ontwikkeld.

Gemeente De Ronde Venen werkt hierin samen met de provincie Utrecht en negen andere gemeenten in Utrecht-West. Het is het derde meerjarenprogramma voor dit gebied. Er wordt gewerkt met de leaderaanpak: plattelandsontwikkeling "van onderop". De essentie van de werkwijze is: werven en ondersteunen van lokale initiatieven, het belang van samenwerken, doen en ontdekken. Voor die initiatieven is Europees geld beschikbaar met cofinanciering van de provincie en van gemeenten. Een groep betrokken mensen uit het gebied, de Aanjaaggroep, heeft een ontwikkelingsplan gemaakt. Iedereen met een projectidee dat aansluit bij dit ontwikkelingsplan kan bij de Aanjaaggroep terecht voor hulp, meedenken, contacten leggen en/of een financiële bijdrage.

Meer informatie