Bestemmingsplan Dorpskernen

De gemeente werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de zes dorpskernen (Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen)

De eerste versie van het nieuwe bestemmingsplan is klaar. Dit plan wordt ook wel ontwerpbestemmingsplan genoemd.

Reacties op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan lag van 7 januari tot en met 17 februari 2023 ter inzage. Tijdens deze periode kon iedereen reageren op het bestemmingsplan, ook wel een zienswijze indienen genoemd.

Er zijn in totaal 231 zienswijzen ingediend. Alle binnengekomen zienswijzen worden samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien. Wanneer een zienswijze aanleiding geeft tot een aanpassing van het plan, wordt deze aanpassing meegenomen in het bestemmingsplan dat ter vaststelling/goedkeuring aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Voordat het ontwerpbestemmingsplan aangeboden wordt aan de gemeenteraad, ontvangt iedereen die een zienswijze heeft ingediend een schriftelijke reactie over de (voorgenomen) afhandeling van zijn of haar zienswijze. Verwacht wordt dat dit na de zomer van 2023 gebeurt.

Planning

Naar verwachting neemt de gemeenteraad van 23 november 2023 een besluit over het bestemmingsplan Dorpskernen.

Bijlagen