Argon

De gemeente en sportvereniging Argon zijn het eens over de inzet van 3 sportvelden voor 100 tot 150 betaalbare woningen voor starters en senioren.

De gemeente denkt voor senioren aan een 'Knarrenhof'. Hier wonen ouderen zelfstandig, maar kijken ze goed naar elkaar om. Het gaat om de velden 4, 5 en 6. De sportvelden 1, 2 en 3 blijven sportvelden. Sportveld 7 wordt een kwartslag gedraaid en wordt kunstgrasveld. En op het grasveld achter sporthal De Phoenix komt een nieuw sportveld. De gemeente stelt geld ter beschikking aan Argon voor renovatie van de verenigingsgebouwen. De gemeente werkt de komende tijd de afspraken met sportvereniging Argon verder uit in een plan van aanpak. De gemeenteraad moet nog instemmen met de voorwaarden voor de ontwikkeling.