Argon

De gemeente en sportvereniging Argon zijn het eens over de inzet van 3 sportvelden voor 114 woningen voor starter en senioren.

De eerste stappen zijn gezet, want op 12 oktober stemde de gemeenteraad in met het Ruimtelijk Kader voor woningbouw op het terrein van sportvereniging Argon in Mijdrecht. Op de sportvelden 4, 5 en 6 worden 114 woningen gebouwd voor starter en senioren. 

Doorstroming

Met dit project verbeteren we de doorstroming binnen de lokale woningmarkt. Door senioren geschikte en betaalbare woningen aan te bieden, worden ze aangemoedigd om hun eengezinswoningen te verlaten, waardoor deze beschikbaar komen voor jonge gezinnen. Ook voor starters zijn betaalbare woningen een voorwaarde om binnen de gemeente te blijven wonen. 

Argon

Voor Argon blijven de sportvelden 1, 2 en 3 behouden en krijgen ze – in ruil voor het inleveren van velden 4, 5 en 6 – er een kunstgrasveld en een nieuw grasveld voor terug. Het kunstgrasveld komt op de plek waar nu veld 7 ligt.  Het kunstgrasveld wordt begin 2024 aangelegd. Ook stelt de gemeente geld beschikbaar voor de renovatie van het clubgebouw van Argon. Achter sporthal Phoenix komt een extra sportveld  

Planning

De gemeente werkt de komende tijd nauw samen met sportvereniging Argon om de details van het project verder uit te werken in een plan van aanpak. De voorlopige planning voor het project ziet er als volgt uit:

2024    aanleg kunstgrasveld en planologische procedure

2025    start bouw en verkoop van de woningen

2026    oplevering van de woningen

Op de hoogte blijven over de ontwikkelingen?

Om mensen uit de buurt en andere geïnteresseerden te informeren over de plannen verstuurt de gemeente regelmatig een nieuwsbrief.

Achtergrondinformatie

Intentieovereenkomst ondertekend door sportvereniging Argon en gemeente voor inzet 3 sportvelden voor woningbouw

Vrijdag 4 maart ondertekenden wethouder Kroon, Argon voorzitter Goedemoed en Argon secretaris Berger een intentieovereenkomst. Dit is een volgende stap in de herontwikkeling van de 3 sportvelden tot betaalbare woningen voor starters en senioren. Daarnaast onderzoekt de gemeente daarbij de mogelijkheden van gemeenschappelijk wonen. 
Wethouder Rein Kroon: "Met deze intentieovereenkomst komt de bouw van woningen voor starters en senioren weer een stap dichterbij. Met sportvereniging Argon zijn wij overeengekomen dat een deel van de voetbalvelden op het sportcomplex in Mijdrecht gebruikt wordt voor woningbouw. Daartegenover staat dat Argon een vergoeding ontvangt voor het inleveren van de 3 velden. Zodat we echte betaalbare woningen kunnen bouwen.”

Welke afspraken staan in het akkoord? 

•    Sportvereniging Argon levert de sportvelden 4, 5 en 6 in;
•    Op deze velden komen betaalbare woningen voor starters en senioren;
•    Sportveld 7 wordt een kwartslag gedraaid en krijgt kunstgras en ledverlichting;
•    Op het grasveld achter sporthal De Phoenix komt een nieuw sportveld;
•    De gemeente stelt een bedrag ter beschikking voor elk ingeleverd veld.

Plannen zijn nog niet definitief

De bouwlocatie ligt op gemeentegrond. Om betaalbare woningen hier te bouwen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De komende tijd werkt de gemeente dit verder uit. Zo nodigt de gemeente mensen uit de buurt en toekomstige bewoners uit om zich aan te melden voor een klankbordgroep. Zodat zij mee kunnen denken over de woningbouwplannen van de Argon-locatie. Daarna bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan. Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat, dan start de bouw.