Argon

De gemeente en sportvereniging Argon zijn het eens over de inzet van 3 sportvelden voor 100 tot 150 betaalbare woningen voor starters en senioren.

De gemeente denkt voor senioren aan een 'Knarrenhof'. Hier wonen ouderen zelfstandig, maar kijken ze goed naar elkaar om. Het gaat om de velden 4, 5 en 6. De sportvelden 1, 2 en 3 blijven sportvelden. Sportveld 7 wordt een kwartslag gedraaid en wordt kunstgrasveld. En op het grasveld achter sporthal De Phoenix komt een nieuw sportveld. De gemeente stelt geld ter beschikking aan Argon voor renovatie van de verenigingsgebouwen. De gemeente werkt de komende tijd de afspraken met sportvereniging Argon verder uit in een plan van aanpak. De gemeenteraad moet nog instemmen met de voorwaarden voor de ontwikkeling.

Reactiedocument

In oktober vorig jaar organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst over de  woningbouwplannen op de Argon-locatie. Tijdens deze bijeenkomst kwamen veel reacties op het plan. Alle reacties - ontvangen tijdens deze bijeenkomst– en de beantwoording daarvan staan in dit reactiedocument. Daar waar mogelijk heeft de gemeente deze reacties verwerkt in het vernieuwde plan. 

Inloopavond 21 april

De - door de gemeente georganiseerde - inloopbijeenkomst op 21 april trok veel belangstelling van zowel jonge en oudere inwoners. Aan de hand van grote panelen werd meer verteld over de (hier en daar aangepaste) plannen en de planning van het project.

Voorlopige planning

  • oktober – december 2023: Vaststellen ruimtelijk kader
  • januari – maart 2024: Aanleg kunstgrasveld
  • oktober – december 2024: Vaststellen bestemmingsplan / Offertetraject
  • oktober – december 2025: Start bouw / verkoop
  • eind 2026: Oplevering woningen

Op de hoogte blijven over de ontwikkelingen?

Om mensen uit de buurt en andere geïnteresseerden te informeren over de plannen verstuurt de gemeente regelmatig een nieuwsbrief.

Achtergrondinformatie

Intentieovereenkomst ondertekend door sportvereniging Argon en gemeente voor inzet 3 sportvelden voor woningbouw

Vrijdag 4 maart ondertekenden wethouder Kroon, Argon voorzitter Goedemoed en Argon secretaris Berger een intentieovereenkomst. Dit is een volgende stap in de herontwikkeling van de 3 sportvelden tot betaalbare woningen voor starters en senioren. Daarnaast onderzoekt de gemeente daarbij de mogelijkheden van gemeenschappelijk wonen. 
Wethouder Rein Kroon: "Met deze intentieovereenkomst komt de bouw van woningen voor starters en senioren weer een stap dichterbij. Met sportvereniging Argon zijn wij overeengekomen dat een deel van de voetbalvelden op het sportcomplex in Mijdrecht gebruikt wordt voor woningbouw. Daartegenover staat dat Argon een vergoeding ontvangt voor het inleveren van de 3 velden. Zodat we echte betaalbare woningen kunnen bouwen.”

Welke afspraken staan in het akkoord? 

•    Sportvereniging Argon levert de sportvelden 4, 5 en 6 in;
•    Op deze velden komen betaalbare woningen voor starters en senioren;
•    Sportveld 7 wordt een kwartslag gedraaid en krijgt kunstgras en ledverlichting;
•    Op het grasveld achter sporthal De Phoenix komt een nieuw sportveld;
•    De gemeente stelt een bedrag ter beschikking voor elk ingeleverd veld.

Plannen zijn nog niet definitief

De bouwlocatie ligt op gemeentegrond. Om betaalbare woningen hier te bouwen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De komende tijd werkt de gemeente dit verder uit. Zo nodigt de gemeente mensen uit de buurt en toekomstige bewoners uit om zich aan te melden voor een klankbordgroep. Zodat zij mee kunnen denken over de woningbouwplannen van de Argon-locatie. Daarna bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan. Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat, dan start de bouw.