De Meijert

De 2 tennisverenigingen uit Mijdrecht en de gemeente hebben afspraken gemaakt over de toekomstige invulling van de tennislocaties.

Door het samenvoegen van de tennisverenigingen wordt het uiteindelijk 1 tennislocatie, met 3 nieuwe padelbanen en maar 11 i.p.v. 17 tennisbanen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor woningbouw op de locatie De Meijert, de tennislocatie van Tennisvereniging Mijdrecht en mogelijk de tennishal-locatie. De gemeente ziet kansen voor 100 tot 200 betaalbare woningen voor starters en senioren, zowel koop- als huurwoningen. De gemeente presenteerde in september 2021 tijdens een informatieavond 3 mogelijke manieren voor de invulling. Hierop heeft de gemeente veel reacties gekregen. Samen met bewoners verwerkt de gemeente - waar mogelijk - de reacties in de voorwaarden voor de ontwikkeling van de woningbouw. Hiervoor overlegt de gemeente een aantal keer met de klankbordgroep en werd op 16 mei 2022 een inloopavond georganiseerd. De voorwaarden voor de ontwikkeling legt het college in 2022 voor aan de raad.

04_De Meijert 2