De Meijert

De 2 tennisverenigingen en de eigenaar van de tennishal-locatie uit Mijdrecht en de gemeente maakten afspraken over de toekomstige invulling van de tennislocaties. Samen met mensen uit de buurt ontwikkelt de gemeente een plan voor de invulling van het plangebied.

Door het samenvoegen van de tennisverenigingen wordt het uiteindelijk 1 tennislocatie. Hierdoor ontstaat er ruimte voor woningbouw op de locatie De Meijert, de tennislocatie van Tennisvereniging Mijdrecht en de tennishal-locatie. De gemeente ziet kansen voor 203 woningen waarvan een groot deel betaalbare woningen voor starters en senioren, zowel koop- als huurwoningen. De gemeente presenteerde in september 2021 tijdens een informatieavond 3 mogelijke manieren voor de invulling. Hierop ontving de gemeente veel reacties. Deze reacties verwerkt de gemeente in de voorwaarden voor de ontwikkeling van de woningbouw. Dit bespreekt zij ook met de klankbordgroep. Op 16 mei 2022 gaven inwoners tijdens een inloopavond hun reactie op de plannen. De voorwaarden voor de ontwikkeling heeft het college in een ruimtelijk kader voorgelegd aan de raad. Op 10 oktober 2022 is de raad unaniem akkoord gegaan met het ruimtelijk kader.

Planning

De gemeente werkt samen met de ontwikkelaars het plan verder uit. Begin 2023 start de tenderprocedure voor de locatie Tennisvereniging Mijdrecht. Tegelijk werken wij de ruimtelijke procedure verder uit. Als alles volgens planning verloopt start de bouw in 2024. Let op: deze planning kan altijd wijzigen door ontwikkelingen waar wij geen invloed op hebben. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het projectteam van De Meijert via demeijert@derondevenen.nl.