De Meijert

Op donderdag 15 juli 2021 hebben de 2 tennisverenigingen uit Mijdrecht en gemeente De Ronde Venen een intentieovereenkomst ondertekend. In die overeenkomst hebben de tennisverenigingen en de gemeente afspraken gemaakt over de samenvoeging van beide verenigingen tot 1 tennislocatie. Hierdoor ontstaat er ruimte voor woningbouw op de locatie De Meijert en de tennislocatie van Tennisvereniging Mijdrecht.

Op 21 september vond een informatiebijeenkomst met omwonenden plaats. De gemeente liet daar verschillende modellen zien voor een mogelijke invulling van de woningbouwlocatie. 

Woningen voor starters en senioren

Door de samenvoeging van de tennisverenigingen ontstaat ruimte voor woningen. De gemeente ziet kansen voor betaalbare woningbouw voor starters en senioren, zowel koop- als huurwoningen. De tennishal maakt geen onderdeel uit van de plannen. De gemeente presenteerde tijdens de informatieavond 3 mogelijke varianten. Groene uitstraling heeft daarin een belangrijke plek, net als ruimte voor fietsers en wandelaars. 

Reageren op de plannen en aanmelden voor de klankbordgroep

Omwonenden is gevraagd om te reageren op verschillende modellen. U vindt deze modellen in de presentatie op deze webpagina. U kunt via het reactieformulier ook uw vragen stellen of ideeën inbrengen. Daarnaast gaan we met een klankbordgroep het gesprek aan over de plannen.

De gemeente gebruikt de reacties - waar mogelijk - om de varianten aan te scherpen en te komen tot een ruimtelijk kader. Daarna legt het college het ruimtelijk kader ter besluitvorming voor aan de raad.