U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

De Meijert

Op donderdag 15 juli 2021 hebben de 2 tennisverenigingen uit Mijdrecht en gemeente De Ronde Venen een intentieovereenkomst ondertekend. In die overeenkomst hebben tennisverenigingen en gemeente afspraken gemaakt over de toekomstige invulling van de tennislocaties. Op korte termijn komen er padelbanen, extra tennisbanen en een jeu de boulebaan. Dit wordt uiteindelijk 1 tennislocatie. Hierdoor ontstaat er ruimte voor woningbouw op de locatie De Meijert en de tennislocatie van Tennisvereniging Mijdrecht.

Planning

Na de zomer start de gemeente de participatie met de omwonenden. Tijdens een informatiebijeenkomst zal de gemeente verschillende modellen laten zien voor een mogelijke invulling van de locatie. Het gaat om woningbouw op de locatie van de tennisvereniging Mijdrecht en de voormalige locatie van De Meijert. Uit een eerdere verkenning blijkt dat het haalbaar is om tussen de 100 en 150 woningen te bouwen op en rond het voormalige partycentrum De Meijert. De gemeente ziet hier vooral kansen voor betaalbare woningbouw, zowel koop- als huurwoningen. Dat betekent minstens tussen de 30 tot 60 sociale huurwonigingen en tussen de 15 tot 30 middeldure huur of betaalbare koopwoningen. De tennishal blijft tot op heden behouden. Daarnaast zal de gemeente de beoogde uitbreidingslocatie voor de tennisvelden laten zien.

Doel van de avond is het ophalen van reacties en input vanuit de omgeving

We vragen de omwonende om te reageren op verschillende ontwerpen. Hierbij kunt u denken aan type woningen, bouwlagen, parkeren, het groen en de ontsluitingen. Deze reacties gebruikt de gemeente – waar mogelijk - om de varianten vaan te scherpen en te komen tot een ruimtelijk kader. Het ruimtelijk kader legt het college eind 2021 ter besluitvorming voor aan de raad.

De datum voor de informatiebijeenkomst wordt bekendgemaakt via de gemeentepagina, website en sociale media. Omwonenden ontvangen een uitnodigingsbrief.