Hoflandcomplex

De Hoflandschool en de Eendracht krijgen na ruim 40 jaar een nieuw gebouw. Door dat gebouw compact te maken, kunnen we ook woningen bouwen. Daar is veel vraag naar in De Ronde Venen.

De Hoflandschool en de Eendracht krijgen na ruim 40 jaar een nieuw gebouw. Door dat gebouw compact te maken, kunnen we ook woningen bouwen. Daar is veel vraag naar in De Ronde Venen.

Nieuw schoolgebouw

Het schoolgebouw is aan vernieuwing toe. Er is gekozen voor een nieuw, duurzaam en energieneutraal gebouw met 2 verdiepingen. Ook de kinderopvangorganisatie Kind & Co komt in dit gebouw.

De nieuwe school komt aan de kant van de Kogger. De kinderen blijven in het huidige gebouw naar school gaan totdat het nieuwe gebouw klaar is. Deze zomer wordt begonnen met het slopen van een deel van het huidige schoolgebouw. Omwonenden worden hierover nog nader geïnformeerd. De bouw van het nieuwe schoolgebouw start naar verwachting begin 2022.

Ruimte voor starters- en seniorenwoningen

Door het nieuwe schoolgebouw 2 verdiepingen hoog te maken, neemt het veel minder ruimte in dan het huidige gebouw. Zo ontstaat er ruimte voor woningen. Er passen ongeveer 80 tot 100 appartementen op de locatie. De gemeente wil bouwen voor starters en senioren. Er wordt ingezet op betaalbare koop, middenhuur en sociale huur appartementen.

Bouwen met aandacht voor de omgeving

We hebben in het verleden al met de omgeving gesproken over de mogelijkheden op deze plek. U gaf ons toen mee: aandacht voor groen, behoud speelgelegenheid, veiligheid, verkeer en parkeergelegenheid. Dit hebben we meegenomen in de eerste schetsen.

We moeten de plannen voor de woningbouw nog verder uitwerken. Wat er nu ligt aan plannen ziet u in dit filmpje.

Uitwerking van het project: denkt u met ons mee?

Heeft u tips, ideeën, vragen of aandachtspunten? Laat het ons weten via het volgende reactieformulier. U kunt reageren tot en met maandag 26 juli. 

Onze reactie op alle vragen en ideeën voegen we samen. Iedereen die heeft gereageerd ontvangt deze reactie. We plaatsen het document ook op de website.

Als we alle reacties hebben ontvangen, werkt de gemeente de plannen uit met behulp van een klankbordgroep. Deze bestaat uit een aantal omwonenden. De klankbordgroep geeft advies over het definitieve ontwerp van de woonwijk. U bent van harte uitgenodigd om zich hiervoor op te geven.

Planning

Er moet nog veel uitgewerkt worden. Voordat we hiermee aan de slag gaan, vinden we het belangrijk om bij u informatie op te halen. In het najaar komen we bij u terug om een meer uitgewerkt plan met u te bespreken. Eind van het jaar willen de we uitgangspunten voor de ontwikkeling door de gemeenteraad laten vaststellen. Daarna wordt een aanbestedingstraject gestart om een aannemer te selecteren en een definitief plan te maken.

Meer informatie en aanmelden voor de klankbordgroep

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Lieke Visser, E. l.visser@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.