Hoflandcomplex Mijdrecht

De Hoflandschool en de Eendracht krijgen na ruim 40 jaar een nieuw gebouw. Door dat gebouw compact te maken, kunnen we ook woningen bouwen. Daar is veel vraag naar in De Ronde Venen.

De Hoflandschool en de Eendracht krijgen na ruim 40 jaar een nieuw gebouw. Door dat gebouw compact te maken, kunnen we ook woningen bouwen. Daar is veel vraag naar in De Ronde Venen.

Nieuw schoolgebouw

Het huidige schoolgebouw is aan vernieuwing toe. Er is gekozen voor een nieuw, duurzaam en energieneutraal gebouw met 2 verdiepingen. Ook de kinderopvangorganisatie Kind & Co komt in dit gebouw.

De nieuwe school komt aan de kant van de Kogger. De kinderen blijven in het huidige gebouw naar school gaan totdat het nieuwe gebouw klaar is. In 2021 is gestart met het slopen van een deel van het huidige schoolgebouw. De planning is dat eind 2023 de bouw van het nieuwe kindcentrum kan starten. 

Ruimte voor starters- en seniorenwoningen

Door het nieuwe schoolgebouw 2 verdiepingen hoog te maken, neemt het veel minder ruimte in dan het huidige gebouw. Zo ontstaat er ruimte voor woningen op de locatie van het huidige schoolgebouw. Er passen ongeveer 80 tot 100 appartementen op de locatie. De gemeente wil betaalbare woningen bouwen voor starters en senioren. 

Bouwen met aandacht voor de omgeving

We hebben in het verleden al met de omgeving gesproken over de mogelijkheden op deze plek. U gaf ons belangrijke pijlers mee: aandacht voor groen, behoud van speelgelegenheid, veiligheid, verkeer en parkeergelegenheid. 

Momenteel wordt er samen met een vertegenwoordiging van bewoners vanuit de buurt verkend hoe de locatie van de huidige school ingevuld kan worden. Dit doen we in de vorm van een klankbordgroep. Het is de bedoeling dat we met elkaar tot ruimtelijke voorwaarden komen waarbinnen de locatie ontwikkeld kan worden.

Uitwerking van het project: denkt u met ons mee?

In december 2021 is een eerste klankbordbijeenkomst gehouden. In januari 2022 heeft een tweede bijeenkomst plaatsgevonden.

De gemeente heeft het voornemen om nog minimaal één bijeenkomst met de klankbordgroep te houden en daarnaast wil de gemeente ook een informatieavond houden. De rol van de klankbordgroep is het geven van advies op de schetsen en hierover mee te denken. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de uitgangspunten van de ontwikkeling. 

Meer informatie over de ontwikkeling

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Joris Gerritsen,             

E. j.gerritsen@derondevenen.nl of T. +31 6 42 81 21 10

03_Hofland 1