Oosterland / Tuinderslaan

Het glastuinbouwconcentratiegebied aan de Tuinderslaan/Oosterlandweg heeft geen duurzame toekomst meer. De grondeigenaren hebben daarom samen met Kavel Vastgoed een plan voor herontwikkeling van het gebied gemaakt. Dit plan wordt samen met de gemeente, Provincie Utrecht, Waternet en omwonenden verder uitgewerkt.

De ambitie van het project is om voor verschillende doelgroepen, zoals senioren, starters en jonge gezinnen, woningen te bouwen. We gaan uit van 30% sociaal, 15% middel dure huur en/of goedkope koopwoningen en 55 % vrije sector koop- of huurwoningen. De huizen komen  in een landschappelijke omgeving die bestaande en historische waarden in het gebied versterkt. 

Het plan is om 700-800 woningen te bouwen. Gestreefd wordt naar het terugdringen van energieverbruik, gebruik van duurzaam opgewekte energie en vergroting van het duurzaamheidsbewustzijn onder de bewoners. 
De nieuwe wijk krijgt wandel- en/of fietsverbindingen met het naastgelegen Wickelhofpark, wat wonen in natuurlijke omgeving versterkt. 

Wissing-1339.00-Tuinderslaan-Mijdrecht-20220525-rg-Foto_2-Mettekst-scaled

Tijdslijn

  • Najaar 2022: Project in gemeenteraad
  • 2022-2023: Project in Regionale Programmering Provincie Utrecht
  • 2022-2023: Ruimtelijke procedure
  • 2022-2023: Stedenbouwkundig plan
  • 2023: Ontwikkeling Woningen
  • 2023-2024: Start realisatie eerste werkzaamheden

Meer informatie? www.hetoosterland.nl