Oosterland / Tuinderslaan

830 woningen; waarvan minimaal 55% betaalbare huur- en koopwoningen.

Bij de ontwikkeling van de woningen houdt de ontwikkelaar rekening met de behoeften van starters, jonge gezinnen en senioren. Het is het doel om verschillende soorten woningen aan te bieden die geschikt zijn voor de levensfasen en woonvoorkeuren van deze doelgroepen.

Om woningbouw in dit gebied mogelijk te maken, zijn een beeldkwaliteitsplan en een wijziging in het bestemmingsplan nodig, waardoor het gebied een woonbestemming krijgt. Het beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbestemmingsplan hebben tot 14 juli 2023 ter inzage gelegen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan op 1 februari 2024 gewijzigd vastgesteld. Al eerder, op 29 november 2023, is door het college van Burgemeester en Wethouders het besluit hogere waarden Wet Geluidhinder voor het bestemmingsplan ‘Het Oosterland’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het besluit hogere waarden Wet Geluidhinder hebben vanaf 9 maart 2024 gedurende 9 weken ter inzage gelegen. Er kon door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de plannen. Één dag na het aflopen van de beroepstermijn is het besluit in werking getreden.  

De komende tijd gaat de ontwikkelaar van Het Oosterland aan de slag met het uitwerken van de eerste deelgebieden. De planning is om eind 2024 te beginnen met de eerste voorbereidende bouwwerkzaamheden.

Wissing-1339.00-Tuinderslaan-Mijdrecht-20220525-rg-Foto_2-Mettekst-scaled

Voorlopige planning

  • Juni 2023: Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan ter inzage
  • Januari 2024: Vaststelling Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan
  • Juli - december 2024: Start voorbereidende bouwwerkzaamheden
  • Oktober 2024 – maart 2025: Start verkoop eerste fase woningen
  • Juli – december 2025: Start bouw

Meer informatie? www.hetoosterland.nl