Oosterland / Tuinderslaan

Het glastuinbouwconcentratiegebied aan de Tuinderslaan/Oosterlandweg maakt plaats voor de bouw van 795 tot 830 woningen; waarvan minimaal 55% betaalbare huur- en koopwoningen.

Bij de ontwikkeling van de woningen houdt de ontwikkelaar rekening met de behoeften van starters, jonge gezinnen en senioren. Het streven is om een gevarieerd woonaanbod te creëren dat aansluit bij de levensfasen en woonvoorkeuren van deze doelgroepen. 

Om woningbouw in dit gebied mogelijk te maken, zijn een beeldkwaliteitsplan en een wijziging in het bestemmingsplan nodig, waardoor het gebied een woonbestemming krijgt. Het beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbestemmingsplan hebben tot 14 juli 2023 ter inzage gelegen. Op dit moment worden de zienswijzen verwerkt. De planning is om het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan in november 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Wissing-1339.00-Tuinderslaan-Mijdrecht-20220525-rg-Foto_2-Mettekst-scaled

Voorlopig planning

  • Juni 2023: Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan ter inzage
  • Oktober - december 2023: Vaststelling Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan
  • Juli - december 2024: Start voorbereidende bouwwerkzaamheden
  • Oktober 2024 – maart 2025: Start verkoop eerste fase woningen
  • Juli – december 2025: Start bouw

Meer informatie? www.hetoosterland.nl