Woningbouw bedrijventerrein De Adelaar Mijdrecht

Het streven is om het stuk grond van de voormalige betonhandelcentrale De Adelaar in Mijdrecht te herontwikkelen naar een nieuwe woonwijk.

Het stuk aan de rand van Hofland is gekocht door een projectontwikkelaar. Momenteel zijn de gemeente en de ontwikkelaar druk in gesprek met elkaar over de mogelijkheden. De gemeente stelt als voorwaarde dat minimaal 45% van de woningen die de projectontwikkelaars gaan bouwen, in de sociale sector valt.  Ook zal er goed gekeken worden naar de ontsluiting van deze nieuwe wijk aangezien de komende jaren de N201 verlegd zal worden. Wanneer er meer informatie is zullen de omwonende geïnformeerd worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Emma Stork
T. 0297 29 16 16
E. e.stork@derondevenen.nl 

Lieke Visser
T. 0297 29 16 16
E. l.visser@derondevenen.nl