Aanpassingen wijk Vinkeveld Vinkeveen

Om de verkeersveiligheid in de nieuwe wijk Vinkeveld in Vinkeveen te verbeteren, worden er een aantal aanpassingen gedaan aan verkeerssituaties.

Wat 

Om de verkeerssituaties in de wijk veiliger te maken, worden de volgende aanpassingen gedaan: 

  • Op Voorbancken komt 1 extra verkeersdrempel. De huidige verkeersdrempel wordt herplaatst zodat de 2 verkeersdrempels beter passen in de inrichting van de weg. 
  • Bij de oversteekplaatsen aan de Regenboog en Schakel worden drempels geplaatst. Dit moet de snelheid van automobilisten verlagen. De oversteekplaatsen worden o.a. veel gebruikt door kinderen die onderweg zijn naar de speelvoorzieningen. 
  • Solingen en een deel van Schakel (ter hoogte van huisnummers 22, 24, 51 en 53) worden een woonerf. Dit wordt aangegeven middels verkeersborden en bij de ingang van het woonerf wordt een verkeersdrempel geplaatst. 

Wanneer 

Exacte datum van uitvoering is nog niet bekend. Verwacht wordt dat er na de zomervakantie gestart wordt. 

Bijlage