Plassengebied - Bestemmingsplan

De gemeente maakt een nieuw bestemmingsplan voor het Vinkeveense plassengebied. Het huidige bestemmingsplan is bijna tien jaar oud en daarom aan actualisatie toe.

Bestemmingsplan Plassengebied Het plangebied omvat de Vinkeveense Plassen

Dat zijn de Noordplas, Zuidplas en Kleine plas, exclusief het gebied Botshol (onderdeel van bestemmingsplan Buitengebied Abcoude uit 2009) en exclusief de om de plassen liggende linten (onderdeel van het bestemmingsplan Lintbebouwing Vinkeveen, dan wel Kom Vinkeveen). Tot het plassengebied behoort ook het recreatiegebied Winkelpolder. Ook de legakkers in de plassen, inclusief het gebied met legakkers ten zuiden van het lint van Achterbos, maken deel uit van het plangebied. 

Planning bestemmingsplan PlassengebiedHet nieuwe bestemmingsplan moet

  • geactualiseerd worden voor wat betreft bestaande bouw- en gebruiksregels
  • nieuwe bouw- en gebruiksmogelijkheden bevatten voor de legakkers en de zandeilanden
  • antwoord geven op de vraag of het mogelijk is om bewoning van recreatieverblijven mogelijk te maken
  • de Vinkeveense plassen duurzaam in stand houden als waardevol natuur- en recreatiegebied

De gemeente betrekt zoveel mogelijk partijen bij de totstandkoming van het bestemmingsplan. Dit is nodig om tot een goede en gedragen oplossingen te komen voor de vele opgaven die er liggen en de vele - soms tegenstrijdige belangen - die er spelen.

Ontvang het laatste nieuws in uw mailbox

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen rond de Vinkeveense Plassen.

Planning

Planning van het ontwerpbestemmingsplan is iets aangepast
Eerder gaven we aan dat het de bedoeling dat het ontwerpbestemmingsplan Plassengebied Vinkeveen in 2022 nog ter inzage gelegd zou worden. Dit had te maken met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De planning is nu iets aangepast. Dit komt onder andere omdat de omgevingswet niet op 1 januari 2023 in werking treedt. Maar ook omdat het plan extern juridisch getoetst moet worden en nog niet alle benodigde onderzoeken klaar zijn. 

Naar verwachting ligt het ontwerpbestemmingsplan eind maart 2023 ter inzage
De nieuwe planning is dat het ontwerpbestemmingsplan Plassengebied Vinkeveen eind maart 2023 ter inzage zal worden gelegd voor 6 weken. Wij stellen iedereen dan in de gelegenheid in die periode een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Via deze nieuwsbrief informeren we u uiteraard over.

Laatste nieuws

Nieuwsbrief 33 Ontwikkeling Vinkeveense Plassen (29-12-2022)

Nieuwsbrief 32 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (7-04-2022)

Nieuwsbrief 31 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (21-12-2021)

Nieuwsbrief 30 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (28-10-2021)

Nieuwsbrief 29 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (15-07-2021)

Nieuwsbrief 28 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (1-07-2021)

Nieuwsbrief 27 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (27-1-2021)

Nieuwsbrief 26 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (14-7-2020)

Nieuwsbrief 25 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (18-5-2020)

Nieuwsbrief 24 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (9-4-2020)

Nieuwsbrief 23 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (7-11-2019)

Nieuwsbrief 22 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (22-8-2019)

Nieuwsbrief Vervolg Storm Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (13-6-2019)

Nieuwsbrief Storm Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (6-6-2019)

Nieuwsbrief 20 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (29-5-2019)

Nieuwsbrief 19 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (4-3-2019)

Nieuwsbrief 18 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (19-10-2018)

Nieuwsbrief 17 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (20-07-2018)

Nieuwsbrief 16 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (7-05-2018)

Nieuwsbrief 15 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (19-03-2018)

Nieuwsbrief 14 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (31-01-2018)

Nieuwsbrief 13 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (27-11-2017)

Nieuwsbrief 12 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (26-10-2017)

Nieuwsbrief 11 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (17-07-2017)

Nieuwsbrief 10 Ontwikkelingen Vinkeveense Plassen (12-06-2017)