Bestemmingsplan plassengebied

Het huidige bestemmingsplan voor het Vinkeveense Plassengebied – dat bijna tien jaar oud is – is toe aan actualisatie. Daarom komt de gemeente met een nieuw bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Plassengebied

Ontwerpbestemmingsplan

Van 6 mei tot en met 16 juni 2023 lag het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De komende tijd beoordeelt de gemeenteraad de zienswijzen en deze worden daarna verwerkt in een nota zienswijzen. Vervolgens stelt het college de gemeenteraad voor om het definitieve bestemmingsplan vast te stellen waarbij zij rekening proberen te houden met de ingediende zienswijzen. Dit vindt waarschijnlijk begin 2024 plaats. Tegen het besluit van de gemeenteraad staat beroep open bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Ontwerpbestemmingsplan op de website van Ruimtelijke plannen

U vindt meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan op de website van Ruimtelijke plannen.

  • Klik op de groene button "plannen zoeken"
  • Links bovenaan ziet u een zoekveld met de tekst "Zoek op adres"
  • Typ daar onder "plannaam" "plassengebied" in of onder "adres" een bestaand adres in het gebied
  • Klik vervolgens op "Vinkeveense Plassengebied 2023"

Regels, toelichting en verbeeldingen / plankaarten

Het plangebied omvat de Vinkeveense Plassen

Dat zijn de Noordplas, Zuidplas en Kleine plas, exclusief het gebied Botshol (onderdeel van bestemmingsplan Buitengebied Abcoude uit 2009) en exclusief de om de plassen liggende linten (onderdeel van het bestemmingsplan Lintbebouwing Vinkeveen, dan wel Kom Vinkeveen). Tot het plassengebied behoort ook het recreatiegebied Winkelpolder. Ook de legakkers in de plassen, inclusief het gebied met legakkers ten zuiden van het lint van Achterbos, maken deel uit van het plangebied. 

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen rond de Vinkeveense Plassen.