Bestemmingsplan plassengebied

Het huidige bestemmingsplan voor het Vinkeveense Plassengebied – dat bijna tien jaar oud is – is toe aan actualisatie. Daarom komt de gemeente met een nieuw bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Plassengebied

Het bestemmingsplan voor het Vinkeveense Plassengebied is in ontwikkeling. Na bijna 10 jaar is het tijd voor vernieuwing. Op deze webpagina leest u de laatste ontwikkelingen en toekomstplannen.

Ontwerp en terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan lag van 6 mei tot en met 16 juni 2023 ter inzage. We ontvingen veel zienswijzen. Deze waardevolle input wordt momenteel beoordeeld en verwerkt in een 'nota zienswijzen'.

Wat staat er op de planning?

  • Behandeling bestemmingsplan: De behandeling van het nieuwe bestemmingsplan is verzet naar het najaar van 2024. Dit geeft ons de kans om alle details zorgvuldig af te ronden en te zorgen voor een bestemmingsplan dat recht doet aan alle belangen.
  • Juridische afstemming: We werken nauw samen met de provincie en onze huisadvocaat om het plan juridisch waterdicht te maken.
  • Informatiecampagne: We zijn druk bezig met het ontwikkelen van een informatiecampagne om iedereen op de hoogte te brengen van de komende veranderingen als het bestemmingsplan vastgesteld wordt. Via diverse kanalen zorgen we dan voor alle benodigde informatie en begeleiding.
  • Omgevingsvergunningen: na in werkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan, verwachting is dat dat zo’n drie maanden is NA vaststelling door de gemeenteraad, de eerste aanvragen omgevingsvergunning kunnen worden ingediend bij de gemeente.

Online Informatie

Meer details over het (over het (ontwerp)bestemmingsplan op de website van Ruimtelijke plannen.

  1. Klik op "plannen zoeken" en gebruik het zoekveld "Zoek op adres".
  2. Typ "plassengebied" in bij "plannaam" of voer een specifiek adres in het gebied in.
  3. Selecteer "Vinkeveense Plassengebied 2023" om toegang te krijgen tot de regels, toelichtingen en plankaarten.

Het Plangebied

Het plangebied omvat de gehele Vinkeveense Plassen, inclusief de Noordplas, de Zuidplas de Kleine Plas de legakkers en het recreatiegebied Winkelpolder maken een belangrijk deel uit van het plangebied. uitzondering hierop is Botshol en een deel van de omliggende lintbebouwing.

Toezichthouders zien er nog steeds op toe dat mensen zich houden aan de regels

Op grond van het omgevingsplan is bebouwing op de legakkers niet toegestaan. Als toezichthouders nieuwe bouwwerken aantreffen, dan volgt een handhavingsprocedure. Tot het moment dat de gemeenteraad besluit over het nieuwe bestemmingsplan, wordt daarbij gekeken naar deze criteria. Als de bebouwing aan die criteria voldoet, treden we niet handhavend op tot de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan heeft beslist.

Tenten en andere kampeermiddelen die voor langere tijd blijven staan zijn ook bouwwerken. Handhavers treden op tegen dit type ‘bouwwerken’ omdat deze volgens het huidige omgevingsplan niet zijn toegestaan. Verder zien de handhavers dat de meeste mensen wachten met het bouwen van een verblijf op hun legakker tot het bestemmingsplan er is.

Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, dan moeten alle legakkers voldoen aan de nieuwe regels. Dus ook de legakkers waarop voor 2018 is gebouwd.

Beschoeiing aanleggen? Zorg voor een vergunning!

Veel legakkereigenaren zijn bezig met het beschoeien van hun legakker. Dat is ook juist wat wij als gemeente willen, want hiermee behoudt u de legakker. Maar hiervoor is meestal een omgevingsvergunning nodig. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Doe dan voor de zekerheid een vergunningencheck.

Regels, toelichting en verbeeldingen / plankaarten

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen rond de Vinkeveense Plassen.