Plassengebied - Bestemmingsplan

De gemeente maakt een nieuw bestemmingsplan voor het Vinkeveense plassengebied. Het huidige bestemmingsplan is bijna tien jaar oud en daarom aan actualisatie toe.

Bestemmingsplan Plassengebied Het plangebied omvat de Vinkeveense Plassen

Dat zijn de Noordplas, Zuidplas en Kleine plas, exclusief het gebied Botshol (onderdeel van bestemmingsplan Buitengebied Abcoude uit 2009) en exclusief de om de plassen liggende linten (onderdeel van het bestemmingsplan Lintbebouwing Vinkeveen, dan wel Kom Vinkeveen). Tot het plassengebied behoort ook het recreatiegebied Winkelpolder. Ook de legakkers in de plassen, inclusief het gebied met legakkers ten zuiden van het lint van Achterbos, maken deel uit van het plangebied. 

Planning bestemmingsplan PlassengebiedHet nieuwe bestemmingsplan moet

  • geactualiseerd worden voor wat betreft bestaande bouw- en gebruiksregels
  • nieuwe bouw- en gebruiksmogelijkheden bevatten voor de legakkers en de zandeilanden
  • antwoord geven op de vraag of het mogelijk is om bewoning van recreatieverblijven mogelijk te maken
  • de Vinkeveense plassen duurzaam in stand houden als waardevol natuur- en recreatiegebied

De gemeente betrekt zoveel mogelijk partijen bij de totstandkoming van het bestemmingsplan. Dit is nodig om tot een goede en gedragen oplossingen te komen voor de vele opgaven die er liggen en de vele - soms tegenstrijdige belangen - die er spelen.

Ontvang het laatste nieuws in uw mailbox

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen rond de Vinkeveense Plassen.

Planning

Wij werken nu aan een 95%-versie van het ontwerpbestemmingsplan. Als deze versie klaar is leggen wij dit concept-ontwerpbestemmingsplan voor aan de betrokken overheden, instanties en stakeholders. Zodat zij hierop kunnen reageren. Uiterlijk voor 1 januari 2023 moet het ontwerpbestemmingsplan ter visie worden gelegd. Dan gaat namelijk de nieuwe omgevingswet in. Daarna besluit de gemeenteraad hierover.

Statenleden breken hoofd over dilemma's bij Vinkeveense Plassen

Hoe ontwikkelen de Vinkeveense Plassen zich de komende jaren en wat mag wel of niet gebouwd worden op de legakkers en eilandjes die er zijn? Met deze vragen is gemeente De Ronde Venen al jaren bezig om een nieuw bestemmingsplan te maken. De provincie Utrecht helpt bij het zoeken naar een oplossing en daarom lieten Statenleden zich tijdens een boottocht bijpraten over de dilemma’s die dat met zich meebrengt. Bekijk het filmpje hieronder over de boottocht van de Statenleden en hoe zij tegen de dilemma's aankijken.