Herenweg 116-118

Aan de Herenweg heeft een initiatiefnemer een plan ontwikkeld voor de bouw van ongeveer 50 woningen.

Aan de Herenweg heeft een initiatiefnemer een plan ontwikkeld voor de bouw van ongeveer 50 woningen. In juli 2021 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor de ontwikkeling vastgesteld. Het plan bestaat uit een mix van vrije kavels en betaalbare huur- en koopwoningen. Hiervan wordt 30% sociale huurwoningen en 15% middeldure huurwoningen of betaalbare koopwoningen. De gemeente gaat nu aan de slag met een  bestemmingsplanwijziging. Het college wil dit begin 2022 aan de raad voorleggen. Na vaststelling kan de initiatiefnemer aan de slag met de bouw.

 

12_Voorbijlocatie