Koningin Julianaschool en dorpshuis De Willisstee

Het huidige schoolgebouw van de Koningin Julianaschool aan de Stationsweg 7 in Wilnis is oud en wordt te klein.

Zeker met de verwachte toename van het aantal leerlingen, die onder andere het woningbouwproject De Maricken II met zich mee brengt. Uitbreiding van de school op de huidige locatie is niet mogelijk. Daarom onderzoeken het schoolbestuur en de gemeente de mogelijkheden van vervangende nieuwbouw op een andere locatie. Een mogelijkheid is om een nieuw schoolgebouw te bouwen bij het dorpshuis De Willisstee.

Onderzoek begin 2024 afgerond

Het schoolbestuur en de gemeente bekijken samen de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw van de Koningin Julianaschool op een andere locatie in Wilnis. Een mogelijke locatie hiervoor is bij het dorpshuis De Willisstee. Het onderzoek richt zich op de haalbaarheid van een toekomstbestendig gebouw waarbij meerdere functies zoals dorpshuis, school en kinderopvang hand in hand gaan. Naar verwachting is dit onderzoek begin 2024 afgerond.

Dorpshuis de Willisstee

Dorpshuis De Willisstee heeft dringend onderhoud nodig en dit brengt hoge kosten met zich mee. Het verminderen van het energieverbruik is ingewikkeld, en het gebouw is te groot voor het huidige gebruik. Daarom is er een sterke behoefte aan een nieuw en kleiner dorpshuis. De gemeente bespreek met de huidige gebruikers - waaronder de openbare bibliotheek - hoe ze de ruimte samen kunnen delen. De buurtkamer blijft behouden, naast de openbare bibliotheek. Het deel van de sporthal verandert niet.