Marickenpark

Tussen de wijken Maricken I en Maricken II ontwikkelen wij een wijkpark. Dit is het Marickenpark.

Het doel is om inwoners de kans te bieden in dit park te spelen, recreëren en ontspannen. Om mee te denken met gemeente de Ronde Venen en de ontwerpende partij startte een klankbordgroep. Deze klankbordgroep brainstormt over het ontwerp van het Marickenpark. Dit doen zij meerdere keren per jaar. Op deze pagina vertellen wij u meer over de voortgang van de bijeenkomsten en leest u de notulen van de klankbordgroep-bijeenkomsten. Zodat u een goed beeld krijgt waar de klankbordgroep, de ontwerpende partij en de gemeente staan in het ontwikkelproces. En natuurlijk welke ideeën wij besproken hebben.

WhatsApp Image 2022-05-25 at 12.11.57 PM (2)

WhatsApp Image 2022-05-25 at 12.11.57 PM (1)