Marickenpark

Tussen de wijken Maricken I en Maricken II ontwikkelen wij een wijkpark. Dit is het Marickenpark.

Proces

Het doel is om inwoners de kans te bieden in dit park te spelen, recreëren en ontspannen. Om mee te denken met gemeente de Ronde Venen en de ontwerpende partij, werd er een klankbordgroep gestart. Deze bestond uit meerdere betrokkenen die een directe link met het toekomstige park hebben. Bewoners van de Maricken 1 en de Mijdrechtse Dwarsweg en een afgevaardigde van Wilnis Klopt zijn uitgenodigd voor deelname. In totaal zijn er 6 brainstormsessies geweest waarbij er ideeën zijn geopperd en onderzocht om in het Marickenpark terug te laten komen. U kunt het verslag van de startbijeenkomst hier lezen.

Ontwerp

Naast de wensen van de klankbordgroep, zijn ook de wensen van de Provincie Utrecht, het Waterschap en de beheerders van de gemeente meegenomen. Via meerdere schetsontwerpen is er een definitief ontwerp ontworpen dat door alle partijen gedragen wordt.
Nadat het voorlopig ontwerp is vastgesteld, is er een bewonersenquête verspreid in de Maricken 1. De laatste ontwerpende slag is met behulp van deze input gemaakt. Zie voor de uitkomsten van deze enquête de documentenlijst onderaan de pagina onder Documenten.

Hieronder ziet u het definitieve ontwerp van het Marickenpark. Zoals duidelijk is er gekozen voor een eilandenstructuur, waarbij ieder eiland een andere invulling heeft. Er zijn fruitbomen, bloemen, bomen en zijn speeltoestellen. Daarbij is er een pad rondom het park wat gebruikt kan worden voor hardlopen of een ronde wandelen. Er is aandacht besteed aan het terugbrengen van de polderverkaveling. Dit is vooral terug te zien in de watergangen. Deze zijn gebaseerd op de structuur aan de overzijde van de Mijdrechtse Dwarsweg.

Ontwerp Marickenpark

Start aanleg

Op donderdag 13 juli is er officieel gestart met de aanleg van het Marickenpark. Wethouder Zevenhuizen heeft de eerste handeling gedaan, waarna aannemer Wallaard de rest van het park vorm zal gegeven. Wallaard zal de overlast van de aanleg zoveel mogelijk proberen te beperken. Hier vragen wij uw begrip voor. Mocht er toch overlast worden ervaren, dan kunt u een mailtje sturen naar demaricken@derondevenen.nl

NB. In tegenstelling wat in de krantjes staat, zal bij de vondst van de rugstreeppad het werk niet stil gelegd worden. De werkzaamheden mogen wel doorgaan. Alle aannemers hebben wel zorgplicht, wat wil zeggen dat er voorzichtig met het beestje om moet worden gegaan. De pad wordt opgepakt en buiten het plangebied en de paddenschermen veilig uitgezet.

Start aanleg

Planning

De startdatum van de aanleg van het werk is na de bouwvakantie. Dit is dus eind augustus 2023. De aannemer is echter voornemend eerder te starten, indien mogelijk. Het werk kan altijd door omstandigheden (weer, leveranciers, etc.) worden uitgesteld, al is dit natuurlijk niet gewenst. De planning is om het werk in 2023 nog af te ronden. Dat wil zeggen dat het park december 2023 aangelegd is. Bij afronding van het park zijn wij ook voornemend het park op te leveren. Er wordt ernaar gestreefd om het park begin december 2023 open te stellen..