Polderlint

In overleg met een stedenbouwkundig bureau en de bewoners rond het polderlint werkt de gemeente aan een visie voor het gebied tussen Maricken II en de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis; ook wel het polderlint genoemd.

Gezamenlijke visie

Om te komen tot een gezamenlijke visie zijn omwonenden gevraagd om hun meningen en ideeën over de inrichting van het polderlint met ons te delen. Dit gebeurde in eerste instantie door middel van diverse keukentafelgesprekken bij omwonenden thuis, gevolgd door twee bijeenkomsten (18 april en 16 mei 2023).

Door de keukentafelgesprekken en de bijeenkomsten kregen we steeds meer zicht op vragen zoals:

  • Welke waarden het gebied heeft en welke moeten er behouden blijven?
  • Waar is ruimte om te ontwikkelen?
  • Hoe is de samenhang met Maricken I & II?
  • Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden?
  • Hoe zien we de toekomst voor dit gebied?

Antwoorden op bovenstaande vragen worden verwerkt in de uiteindelijke visie voor het polderlint. Naar verwachting is de visie eind september 2023 klaar en wordt dan voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. De volgende stap is dat de visie tijdens de raadsvergadering behandeld wordt. We streven ernaar dat dit de raadsvergadering van 23 november zal zijn.

Verslag bijeenkomsten

Wilt u weten wat er tijdens de bijeenkomsten besproken is? Stuur dan een e-mail naar r.groot@derondevenen.nl onder vermelding van verslag bijeenkomsten Polderlint.