Polderlint

In overleg met een stedenbouwkundig bureau en de bewoners rond het polderlint heeft de gemeente gewerkt aan een visie voor het gebied tussen Maricken II en de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis; ook wel het polderlint genoemd.

Gezamenlijke visie

Om te komen tot een gezamenlijke visie zijn omwonenden gevraagd om hun meningen en ideeën over de inrichting van het polderlint met ons te delen. Dit gebeurde in eerste instantie door middel van diverse keukentafelgesprekken bij omwonenden thuis, gevolgd door twee bijeenkomsten (18 april en 16 mei 2023).

Door de keukentafelgesprekken en de bijeenkomsten kregen we steeds meer zicht op vragen zoals:

  • Welke waarden het gebied heeft en welke moeten er behouden blijven?
  • Waar is ruimte om te ontwikkelen?
  • Hoe is de samenhang met Maricken I & II?
  • Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden?
  • Hoe zien we de toekomst voor dit gebied?

Antwoorden op bovenstaande vragen zijn verwerkt in de uiteindelijke visie voor het polderlint. 

Raadsbehandeling

De raadsvergadering voor de vaststelling van de visie was op 14 december 2023. De raad heeft de visie met een paar aanpassingen vastgesteld. De raadsvergadering is terug te kijken (punt 6) U vindt daar ook alle bijbehorende documenten bij agendapunten 6a en 7h.

Opvragen visie en verslag bijeenkomsten

Wilt u de vastgestelde visie inzien? Of wilt u weten wat er tijdens de bewonersbijeenkomsten op 18 april en 16 mei 2023 besproken is? Stuur dan een e-mail naar e.stork@derondevenen.nl.