Kabelgoten

Kabelgoot aanvragen

Inwoners kunnen bij de gemeente een kabelgoot aanvragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, legt de gemeente de kabelgoot aan. Het is niet toegestaan om zelf of zonder aanvraag een kabelgoot aan te leggen.

Aanvraag kabelgoot

Vraag een kabelgoot aan

Een kabelgoot wordt gemaakt met tegels. Hierdoor ontstaat een goot in het trottoir waarin de oplaadkabel kan worden gelegd. De kabelgoot is daarmee een veilige en makkelijke voorziening voor eigenaren van elektrische auto’s die thuis willen opladen maar niet over een eigen oprit beschikken.

Tegels kabelgoot

-->

  1. Het oplaadpunt staat of hangt op eigen terrein;
  2. De aanvrager betaalt leges om een aanvraag in behandeling te laten nemen.
  3. De aanvrager betaalt de kosten voor het aanleggen van de kabelgoot aan de gemeente;
  4. De aanvrager ondertekent de gebruikersovereenkomst voor hij gebruik kan maken van de ontheffing en houdt zich te allen tijde aan deze gebruikersovereenkomst;
  5. De aanvrager moet in het bezit zijn of (via een leasecontract) gebruik maken van een elektrisch voertuig. Dit moet via een kentekenbewijs worden bevestigd;
  6. De openbare parkeerplaats bij de woning grenst direct aan het trottoir. Wanneer tussen de parkeerplaats en de woning een groenstrook, fietspad, etc. en/of andere obstakels aanwezig zijn, wordt de kabelgoot niet toegestaan;
  7. De woning heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein of de aanvrager is niet in het bezit van een externe garage;
  8. Een kabelgoot wordt alleen toegestaan in tegelbestrating;
  9. Per adres wordt maximaal één kabelgoot aangelegd. 
  10. De openbare parkeerplaats blijft voor iedereen toegankelijk en er is geen voorrangspositie voor de houder van de ontheffing

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag betaalt u legeskosten. Deze bedragen €58,75. Ook wanneer uw aanvraag wordt afgewezen worden deze kosten in rekening gebracht. Eén kabelgoottegel kost €99,80 (incl BTW) De totale kosten worden aan u gefactureerd. Zodra de factuur is betaald geeft de gemeente opdracht voor het aanleggen van de kabelgoot.

Bij het aanvragen moet u een foto of tekening toevoegen waarop te zien is waar u de kabelgoot wilt hebben. Ook moet u aangeven hoeveel tegels er nodig zijn. Een tegel is 15 cm breed en 30 cm lang. De kabelgoot moet helemaal vanaf de rand van uw eigen terrein tot aan de trottoirband lopen. Gedeeltelijke tegels worden als één tegel geteld.