Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan

Gemeente De Ronde Venen werkt aan een nieuw plan voor het verkeer van de toekomst, het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan. Maak uw zienswijze op het ontwerpplan nu kenbaar!

Mobiliteitsplan 2023 - 2030: een nieuw plan voor het verkeer van de toekomst

De komende jaren komen er veel nieuwe woningen bij in onze gemeente. Dit leidt tot meer verkeer en drukkere wegen. Daarom maakt de gemeente nu alvast plannen voor hoe we de gemeente bereikbaar en verkeersveilig houden. Niet alleen voor de auto, maar ook voor de fiets, het openbaar vervoer en voetgangers. Deze plannen leggen we vast in het nieuwe Mobiliteits - en Verkeersveiligheidsplan

Definitief Mobiliteitsplan 2023 – 2030

In juni 2023 keurde de gemeenteraad het Ontwerp Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan goed, gevolgd door een periode voor zienswijzen van 15 juli tot 7 september 2023. Uiteindelijk maakten 51 bewoners en belangenorganisaties gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het college beantwoordde alle zienswijzen en maakte daar een nota van. De nota, inclusief het definitieve plan, wordt is door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit is het definitieve Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023 – 2030.

Heeft u vragen? 

Wij beantwoorden ze graag! U kunt uw vraag mailen naar verkeer@derondevenen.nl.