Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan

Gemeente De Ronde Venen werkt aan een nieuw plan voor het verkeer van de toekomst (Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan). Hier leest u hoe u de gemeente hierbij kunt helpen.

Mobiliteitsplan 2023-2030: een nieuw plan voor het verkeer van de toekomst

De komende jaren worden er veel woningen bijgebouwd in onze gemeente. Dit leidt tot meer verkeer en drukkere wegen. Daarom maakt de gemeente nu alvast plannen voor hoe we de gemeente bereikbaar, veilig en toegankelijk houden. Niet alleen voor de auto, maar ook voor de fiets, het openbaar vervoer en voetgangers. Deze plannen leggen we vast in het nieuwe Mobiliteits - en Verkeersveiligheidsplan. 

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In december 2022 hebben we inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden bij het gebruik van de auto, fiets en openbaar vervoer. Honderden mensen hebben hun mening gegeven. De antwoorden gebruikt de gemeente om antwoord te geven op de vraag hoe verkeer en mobiliteit er in de toekomst uit moet zien in De Ronde Venen.

Denk mee!

Nu vragen wij opnieuw met ons mee te denken! Wat zijn uw wensen en ideeën voor het verkeer in de gemeente? Waar ervaart u problemen met de verkeersveiligheid? Of wat moeten wij als gemeente doen om u vaker met de fiets of het openbaar vervoer te laten reizen? Over deze en meer vragen willen we u graag laten meedenken. Dat kan op verschillende manieren:

1 Bezoek ons op de markt. We staan de komende weken met een mobiliteitskraam op de markt van Mijdrecht en Abcoude. Inwoners kunnen daar vragen stellen en hun wensen en ideeën voor het nieuwe Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan met ons delen. Wij staan op de volgende dagen op de markt:  

  • Mijdrecht: donderdag 23 februari, 11-17 uur;
  • Abcoude: donderdag 9 maart, 12-17 uur. 

2. Denk online met ons mee. Dat kan via ons participatieplatform. Via dit platform kunt u ons op verschillende manieren laten weten wat uw wensen en ideeën zijn voor in het nieuwe Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan. Dat kan door de enquête in te vullen over uw reisgedrag, op een kaart aan te geven waar volgens u knelpunten zijn op het gebied van verkeer en mee te denken over oplossingen. Invullen en uw mening geven kan tot en met 31 maart 2023. 

Veelgestelde vragen

Wat leggen we vast in het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan?

In het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan beschrijft de gemeente hoe het verkeer in De Ronde Venen er in de toekomst uit ziet. Een vraag die bijvoorbeeld in dit plan beantwoord wordt is: hoe houden we De Ronde Venen in de toekomst duurzaam, bereikbaar en verkeersveilig? 

Hoe ziet de planning eruit voor het nieuwe Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan?
Er worden verschillende stappen doorlopen om tot een nieuw Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan te komen. Vanaf december 2022 kon u de vragenlijst invullen en in februari en maart 2023 vragen we u opnieuw mee te denken. De verwachting is dat het plan in de zomer van 2023 af is. 

Wanneer is uw hulp nodig?

U kunt op verschillende momenten meedenken:

  • Via de vragenlijst die vanaf december 2022 beschikbaar is, kunt u ons laten weten wat u belangrijk vindt aan mobiliteit.  Deze vragenlijst kun u nog invullen tot en met 12 maart 2023.
  • In februari en maart 2023 staat de gemeente met een mobiliteitskraam op de markt van Mijdrecht en Abcoude en op een aantal andere locaties. Bij de mobiliteitskraam kunt u meedenken over wat er in het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan moet komen te staan. Ook kunt u in deze periode digitaal meedenken over het plan.  

Wat wordt er gedaan met uw ideeën?

Alle ideeën van inwoners worden bekeken en verwerkt. Niet alle ideeën worden één op één overgenomen in het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan. Wel wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste punten en ideeën en hoe deze terugkomen in het plan.