Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan

Gemeente De Ronde Venen werkt aan een nieuw plan voor het verkeer van de toekomst (Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan). Op deze website leest u hoe u de gemeente hierbij kunt helpen.

Een nieuw plan voor het verkeer van de toekomst

De komende jaren worden er veel woningen bijgebouwd in onze gemeente. Dit leidt tot meer mobiliteit. Daarom maakt de gemeente nu alvast plannen voor hoe we de gemeente bereikbaar, veilig en toegankelijk kunnen houden. Niet alleen voor de auto, maar ook voor de fiets, het openbaar vervoer en voetgangers. Deze plannen leggen we vast in het nieuwe Mobiliteits - en Verkeersveiligheidsplan  . 

Hoe kunt u helpen?

Van 8 tot 26 december 2022 kon u een digitale vragenlijst invullen om ons te laten weten wat u belangrijk vindt als u onderweg bent. De gemeente is nu bezig om alle antwoorden op deze vragenlijst te verwerken. De antwoorden gebruikt de gemeente om de komende maanden een antwoord op de vraag te geven: hoe ziet verkeer en mobiliteit er in de toekomst uit in De Ronde Venen? 

In het voorjaar van 2023 worden de stappen bepaald om dit te bereiken. In februari en maart 2023 kunt u met de gemeente meedenken over deze stappen. We staan dan met een verkeerskraam op verschillende locaties in de gemeente. Begin volgend jaar informeren we u daarover. 

Veelgestelde vragen

Wat leggen we vast in het Mobiliteits - en Verkeersveiligheidsplan?
In het plan (Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan) beschrijft de gemeente hoe het verkeer in De Ronde Venen er in de toekomst uit ziet. Een vraag die bijvoorbeeld in dit plan beanwoord wordt is: hoe houden we De Ronde Venen in de toekomst duurzaam, bereikbaar en verkeersveilig? 

Hoe ziet de planning er uit voor het nieuwe Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan?
Er worden verschillende stappen doorlopen om tot een nieuw Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan   te komen. In december 2022 kunt u de vragenlijst invullen en in februari tot maart 2023 kunt u opnieuw meedenken. De verwachting is dat het plan in de zomer van 2023 af is. 

Wanneer is uw hulp nodig?
U kunt op verschillende momenten meedenken:
•    U kunt de gemeente nu al helpen door de vragenlijst in te vullen. Dit kan tot en met 26 december 2022. 
•    In februari en maart 2023 staat de gemeente met een verkeerskraam op de markt van Mijdrecht en Abcoude en op een aantal andere locaties.
     Bij de verkeerskraam kunt u meedenken over wat er in het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan  moet komen te staan. Ook kunt u in deze periode digitaal meedenken met het plan. De data en tijden worden nog gecommuniceerd.

Wat wordt er gedaan met uw ideeën?
Alle ideeën van inwoners worden bekeken en verwerkt. Niet alle ideeën worden één op één overgenomen in het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan. Wel wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste punten en ideeën en hoe deze terugkomen in het plan.