Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan

Gemeente De Ronde Venen werkt aan een nieuw plan voor het verkeer van de toekomst, het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan. Maak uw zienswijze op het ontwerpplan nu kenbaar!

Mobiliteitsplan 2023 - 2030: een nieuw plan voor het verkeer van de toekomst

De komende jaren komen er veel nieuwe woningen bij in onze gemeente. Dit leidt tot meer verkeer en drukkere wegen. Daarom maakt de gemeente nu alvast plannen voor hoe we de gemeente bereikbaar en verkeersveilig houden. Niet alleen voor de auto, maar ook voor de fiets, het openbaar vervoer en voetgangers. Deze plannen leggen we vast in het nieuwe Mobiliteits - en Verkeersveiligheidsplan. 

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In december 2022 hebben we inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden bij het gebruik van de auto, fiets en openbaar vervoer. Honderden mensen gaven hierover hun mening. Ook in februari hebben we inwoners via een enquête gevraagd mee te denken over hoe verkeer en mobiliteit er in de toekomst uit moet zien in De Ronde Venen.  Meer dan duizend inwoners hebben dit gedaan.

Ontwerp Mobiliteits - en Verkeersveiligheidsplan

Op 29 juni 2023 heeft de gemeenteraad het ontwerp-Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Dit plan ligt tussen 15 juli en 7 september 2023 ter inzage. Inwoners en belangenorganisaties kunnen op dit plan reageren. In het najaar bekijkt het college waar het noodzakelijk of wenselijk is om het ontwerpplan aan te passen. Aansluitend wordt de gemeenteraad gevraagd het definitieve plan vast te stellen. Als dit is gebeurd wordt het definitieve plan volgend jaar uitgewerkt in uitvoeringsplannen per dorp. Ook hierbij worden inwoners betrokken en gevraagd mee te denken.

Wilt u reageren? Dat kan!

Wilt u op het ontwerp-Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan reageren? Heeft u een zienswijze of misschien een suggestie hoe het beter zou kunnen? Laat het ons weten. U kunt eenvoudig uw zienswijze of suggestie geven door het formulier in te vullen. 

Heeft u vragen? 

Wij beantwoorden ze graag! U kunt uw vraag mailen naar verkeer@derondevenen.nl.

Veelgestelde vragen

Wat leggen we vast in het Mobiliteits - en Verkeersveiligheidsplan?

In het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan beschrijft de gemeente hoe het verkeer in De Ronde Venen er in de toekomst uit ziet. Een vraag die bijvoorbeeld in dit plan beantwoord wordt is: hoe houden we De Ronde Venen in de toekomst duurzaam, bereikbaar en verkeersveilig? 

Hoe ziet de planning eruit voor het nieuwe Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan?
Er worden verschillende stappen doorlopen om tot een nieuw Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan te komen. Vanaf december 2022 kon u de vragenlijst invullen en in februari en maart 2023 vragen we u opnieuw mee te denken. De verwachting is dat het plan in de zomer van 2023 af is. 

Wanneer is uw hulp nodig?

U kunt op verschillende momenten meedenken:

  • Via de vragenlijst die vanaf december 2022 beschikbaar is, kunt u ons laten weten wat u belangrijk vindt aan mobiliteit.  Deze vragenlijst kun u nog invullen tot en met 12 maart 2023.
  • In februari en maart 2023 staat de gemeente met een mobiliteitskraam op de markt van Mijdrecht en Abcoude en op een aantal andere locaties. Bij de mobiliteitskraam kunt u meedenken over wat er in het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan moet komen te staan. Ook kunt u in deze periode digitaal meedenken over het plan.  

Wat wordt er gedaan met uw ideeën?

Alle ideeën van inwoners worden bekeken en verwerkt. Niet alle ideeën worden één op één overgenomen in het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan. Wel wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste punten en ideeën en hoe deze terugkomen in het plan.