Parkeerontheffing blauwe zone aanvragen of wijzigen

Bewoners die in de blauwe zones van Mijdrecht en Vinkeveen wonen, kunnen een parkeerontheffing aanvragen. Die kan onder specifieke voorwaarden aan u worden verleend.

logo DigiDNu een parkeerontheffing blauwe zone aanvragen, met DigiD 

logo DigiDNu een parkeerontheffing blauwe zone aanvragen, met eHerkenning

Wilt u een parkeerontheffing wijzigen?

logo DigiDNu een parkeerontheffing blauwe zone wijzigen, met DigiD

  • U kunt alleen een parkeerontheffing voor uw eigen motorvoertuig aanvragen.
  • U kunt alleen een parkeerontheffing aanvragen als u over geen of onvoldoende parkeerplaatsen op eigen terrein beschikt. 
  • U mag niet in een recreatiewoning verblijven.
  • U kunt maximaal twee ontheffingen per adres opvragen.
  • U betaalt de kosten voor het in behandeling wordt genomen.
  • Als u geen recht hebt op de ontheffing, ontvangt u het bedrag niet terug.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

De kosten zijn €40,40.

De gemeente beslist binnen 2 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag verlengd worden, u ontvangt dan een bericht.

Om een parkeerontheffing blauwe zone aan te vragen, heeft u nodig:

  • het geldige kenteken van het voertuig
  • uw adresgegevens

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het college op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.