Uitvoeringsplannen Mobiliteit

Hoe kan de verkeerssituatie in uw dorp worden verbeterd? Dat komt in het Uitvoeringsplan Mobiliteit te staan. Heeft u verbeterpunten? Laat het ons dan weten!

Gemeente De Ronde Venen werkt aan Uitvoeringsplannen Mobiliteit voor Amstelhoek, Baambrugge en De Hoef. In deze plannen staat hoe en waar verkeerssituaties in de 3 dorpen worden verbeterd. Na deze 3 dorpen worden ook Uitvoeringsplannen voor de andere dorpen in De Ronde Venen gemaakt. Op deze pagina leest u hoe u kunt bijdragen aan het maken van goede Uitvoeringsplannen Mobiliteit.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In juni 2023 heeft de gemeenteraad het Mobiliteits - en Verkeersveiligheidsplan van De Ronde Venen voor de periode 2023-2030 goedgekeurd. Het plan is gemaakt met hulp van inwoners, organisaties en de politiek, en beschrijft hoe we de gemeente verkeersveilig en bereikbaar houden. Tijdens gesprekken over het MVP zijn specifieke aandachtspunten benoemd om verkeerssituaties te verbeteren. Deze wil de gemeente graag oppakken. Daarom wordt per dorp een Uitvoeringsplan Mobiliteit gemaakt. Daarin staat concreet wat er gebeurt om verkeerssituaties te verbeteren. Het gaat om plannen die binnen 3 jaar zijn uit te voeren en die passen bij het MVP. Mobiliteitsadviesbureau Mobycon ondersteunt de gemeente bij het opstellen van de plannen.

Denk mee!

We starten met het maken van Uitvoeringsplannen voor de kernen Amstelhoek, Baambrugge en De Hoef. Om deze Uitvoeringsplannen op te stellen hoort gemeente De Ronde Venen graag van inwoners en ondernemers waar verkeerssituaties kunnen worden verbeterd. Ideeën en suggesties kunnen zowel via het online participatieplatform worden gedaan als tijdens een praatcafé in uw dorp. 

Online participatie

Het online platform is geopend tot en met 31 mei 2024. Tijdens deze periode kunt u online uw reactie en suggesties kwijt. Dat kan door een prikker op de kaart te plaatsen of door deel te nemen aan de forumdiscussie over verkeersknelpunten in uw dorp (zie het menu in de linker kolom).

Praatcafés

Wilt u liever uw bijdrage delen tijdens een bijeenkomst? Dat kan! Bezoek dan het praatcafé in Amstelhoek, Baambrugge of De Hoef. Tijdens dit praatcafé kunt u langskomen op het moment dat het u schikt om aan te geven waar de verkeerssituatie volgens u verbeterd kan worden. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om 1 op 1 in gesprek te gaan met medewerkers van de gemeente en Mobycon.

Let op: De praatcafés zijn een alternatief voor de online participatie. Bezoekers van het praatcafé hebben de mogelijkheid om op dezelfde onderdelen te participeren als bezoekers van het onlineplatform. Tijdens het praatcafé is er geen plenair onderdeel, u kunt binnenlopen op het moment dat het u schikt.

Data praatcafés

Amstelhoek

  • Dinsdag 21 mei 19-21u
  • In het Buurthuis Amstelhoek: Engellaan 3, 1427 AK Amstelhoek

Baambrugge

  • Donderdag 16 mei 19-21u
  • In het Dorpshuis De Vijf Bogen: Prinses Margrietstraat 10, 1396 JX Baambrugge.

De Hoef

  • Donderdag 23 mei 19-21u 
  • In het Dorpshuis De Springbok: Oostzijde 61a, 1426 AG de Hoef

Veelgestelde vragen

Hoe kunt u een bijdrage leveren aan de Uitvoeringsplannen Mobiliteit?

U kunt op verschillende manieren meedenken:

  • Door te reageren via het online participatieplatform;
  • Door een van de praatcafés bij te wonen.
Wat wordt er gedaan met uw ideeën?

We verzamelen alle input die binnenkomt. We kunnen niet iedere mening of suggestie overnemen, maar we proberen zoveel mogelijk ideeën en suggesties te verwerken in de uitvoeringsplannen.

Heeft u vragen? 

Wij beantwoorden ze graag! U kunt uw vraag mailen naar verkeer@derondevenen.nl.