Gevaarlijke stoffen vervoeren

Gevaarlijke stoffen mag u alleen vervoeren op aangewezen transportwegen in de gemeente. Zo gaat het vervoer zo min mogelijk door bewoond gebied. Hier ziet u de voor onze gemeente aangewezen route gevaarlijke stoffen.

Uw verzoek wordt geweigerd als uw aanvraag in strijd is met de openbare veiligheid.

Een ontheffing voor het transport van gevaarlijke stoffen die 3 maanden geldig is kost €171,00.

Een ontheffing voor het transport van gevaarlijke stoffen die 12 maanden geldig is kost €256,00. 

U vraagt de ontheffing aan via de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Het formulier kunt u ook downloaden en per post versturen naar de Omgevingsdienst regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wilt u van de verplichte route afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente via de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). 

Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

  • om welk soort transport het gaat
  • waarom de gevaarlijke stoffen verplaatst moeten worden

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.