Gevaarlijke stoffen vervoeren

Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over wegen die daarvoor niet zijn aangewezen? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

Gevaarlijke stoffen mag u alleen vervoeren op aangewezen transportwegen in de gemeente. Zo gaat het vervoer zo min mogelijk door bewoond gebied. Hier ziet u de voor onze gemeente aangewezen route gevaarlijke stoffen.

Uw verzoek wordt geweigerd als uw aanvraag in strijd is met de openbare veiligheid.

Een ontheffing voor het transport van gevaarlijke stoffen die 3 maanden geldig is kost € 197,10

Een ontheffing voor het transport van gevaarlijke stoffen die 12 maanden geldig is kost € 295,10 

U vraagt de ontheffing aan via de Omgevingsdienst Regio Utrecht. U komt direct bij het formulier via deze link.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wilt u van de verplichte route afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente via de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). 

Zo vraagt u een ontheffing aan:

 • U neemt contact op met de Omgevingsdienst regio Utrecht.
 • U geeft via het aanmeldformulier door:
  • welk soort gevaarlijke stoffen u wilt vervoeren
  • waarom u de gevaarlijke stoffen wilt verplaatsen
  • waarom u de gevaarlijke stoffen niet over de aangewezen wegen kunt vervoeren
  • wanneer u de gevaarlijke stoffen wilt vervoeren
  • hoe u de gevaarlijke stoffen wilt vervoeren
  • welke veiligheidsmaatregelen u neemt tijdens het vervoer

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.