Ontheffing speedpedelec

Eigenaren van een speedpedelec kunnen een ontheffing aanvragen waardoor ze op het fietspad mogen fietsen.

Gemeente doet mee aan proef met speedpedelecs op fietspad

Vanaf 1 november 2023 kunnen eigenaren van een speedpedelec – uitsluitend met een ontheffing -  gebruik maken van gemeentelijke fietspaden in De Ronde Venen. Zo’n ontheffing is kosteloos aan te vragen. Deze ontheffing geldt voor alle provinciale fietspaden in de provincie Utrecht en voor gemeentelijke fietspaden van deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht.
Het is belangrijk dat eigenaren van speedpedelecs zich verantwoordelijk gedragen. Ze moeten hun snelheid aanpassen aan andere fietsers en hun omgeving. De maximumsnelheid op het fietspad voor speedpedelecs bedraagt 30 km/h. 

De proef is een initiatief van de provincie Utrecht en heeft een looptijd van twee jaar. Alle eigenaren van een speedpedelec in de provincie zijn op de hoogte gesteld via een brief.

Waarom een ontheffing voor speedpedelecs?

Speedpedelecs zijn een duurzaam en gezond alternatief voor auto's. We willen daarom het gebruik ervan bevorderen. Veel speedpedelec-bestuurders voelen zich niet veilig op de rijbaan. De provincie onderzoekt met deze proef of het mogelijk is om deze bestuurders toegang te verlenen tot het fietspad, wat niet ten koste gaat van de veiligheid en toch de mobiliteit van de speedpedelecs verbetert.

Wat houdt de proef in?

Eigenaren van een speedpedelec vragen een ontheffing aan. Deze ontheffing heeft is geldig tot 1 juli 2025. Gedurende deze periode onderzoekt de provincie het volgende:

  • Hoe ervaren gebruikers van fietspaden de veiligheid met speedpedelecs op het fietspad?
  • Wat is het aantal geregistreerde speedpedelecs en verstrekte ontheffingen?
  • Wat is het aantal verkeersmeldingen waarbij speedpedelecs betrokken zijn?

Op basis van deze evaluatie bepalen de provincie en meewerkende gemeenten of ze de verlening van ontheffingen voortzetten.

Ontheffingsaanvraag

De gemeente Utrecht verleent de ontheffingen. Bewoners van onze gemeente vragen de ontheffing dus niet bij De Ronde Venen aan, maar bij de gemeente Utrecht. U kunt de ontheffing aanvragen op de website van de gemeente Utrecht. Op deze pagina vindt u ook de spelregels. Daarnaast kunt u op deze kaart zien waar de ontheffing geldig is

Eerdere proefprojecten

Eerder zijn er in de gemeente Amersfoort en de gemeente Rotterdam proefprojecten uitgevoerd. De resultaten van deze projecten geven aan dat er geen nadelige effecten op het fietspad zijn opgemerkt. Bovendien heeft de gemeente Rotterdam besloten om de keuzevrijheid voor speedpedelecs na het proefproject voort te zetten.