Gladheidsbestrijding

Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of sneeuw van de weg te schuiven met sneeuwschuivers.
De gemeente zorgt voor de gemeentelijke wegen. Dus niet voor bijvoorbeeld rijkswegen of provinciale wegen.

Bekijken waar er gestrooid wordt in de gemeente

Gladheid melden via een Melding Openbare Ruimte

In de onderstaande video laten we zien hoe het eraan toe gaat tijdens de vlootschouw en hoe we ons voorbereiden op het nieuwe winterseizoen!

 

De gemeente strooit haar eigen wegennet. De provincie strooit de provinciale wegen. De gemeente strooit de wegen in een bepaalde volgorde.

  • Bij ijzel worden de wijken en parkeerplaatsen ook zo snel mogelijk meegenomen.
  • Bij vragen over gladheid in het algemeen b.v. wordt mijn straat gestrooid graag verwijzen naar de website van de gemeente.
  • Onder het kopje wat zoekt u gladheid invullen en daar vind je een website waarin alle bewoners kunnen zien waar er wel en niet wordt gestrooid. Daarnaast kunnen ze hun eigen straat invullen of daar wordt gestrooid

Prioriteit 1

  • De aan- en afvoerwegen naar alle dorpen
  • De verbindingswegen in het buitengebied
  • Wegen naar hulpdiensten, scholen, en de verzorgingstehuizen
  • Busroutes
  • Fietspaden

Prioriteit 2: als de gladheid langer dan 5 uur duurt

Verbindingswegen in de bebouwde kom.

Prioriteit 3: bij langdurige gladheid die langer dan 2 dagen duurt

De overige wegen binnen en buiten de bebouwde kommen (woonerven) voor zover strooien noodzakelijk en mogelijk is. 

Gladheidsbestrijdingsplan

Bekijk of download het gladheidsbestrijdingsplan van 2024.

Voor meer informatie over wanneer en hoe gladheid wordt bestreden. Ook als u klachten heeft, kunt u contact opnemen via gemeente@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.

Wilt u gladheid melden? Doe dan een Melding Openbare Ruimte