Gladheidsbestrijding

Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of sneeuw van de weg te schuiven met sneeuwschuivers.

Bekijken waar er gestrooid wordt in de gemeente

Gladheid melden via een Melding Openbare Ruimte

De gemeente strooit haar eigen wegennet. De provinciale wegen worden de provincie gestrooid. De gemeente strooit de wegen in een bepaalde volgorde.

Prioriteit 1

  • De aan- en afvoerwegen naar alle dorpen.
  • De verbindingswegen in het buitengebied.
  • Wegen naar hulpdiensten, scholen, en de verzorgingstehuizen.
  • Busroutes.
  • Fietspaden.

Prioriteit 2: als de gladheid langer dan 5 uur duurt

Verbindingswegen in de bebouwde kom.

Prioriteit 3: bij langdurige gladheid die langer dan 2 dagen duurt

De overige wegen binnen en buiten de bebouwde kommen (woonerven) voor zover strooien noodzakelijk en mogelijk is. 

Voor meer informatie over wanneer en hoe gladheid wordt bestreden. Ook als u klachten heeft, kunt u contact opnemen via E. gemeente@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.

Wilt u gladheid melden? Doe dan een Melding Openbare Ruimte