Gladheidsbestrijding

Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of sneeuw van de weg te schuiven met sneeuwschuivers.

Bekijken waar er gestrooid wordt in de gemeente

Gladheid melden via een Melding Openbare Ruimte

De gemeente strooit haar eigen wegennet. De provincie strooit de provinciale wegen. De gemeente strooit de wegen in een bepaalde volgorde.

Prioriteit 1

  • De aan- en afvoerwegen naar alle dorpen
  • De verbindingswegen in het buitengebied
  • Wegen naar hulpdiensten, scholen, en de verzorgingstehuizen
  • Busroutes
  • Fietspaden

Prioriteit 2: als de gladheid langer dan 5 uur duurt

Verbindingswegen in de bebouwde kom.

Prioriteit 3: bij langdurige gladheid die langer dan 2 dagen duurt

De overige wegen binnen en buiten de bebouwde kommen (woonerven) voor zover strooien noodzakelijk en mogelijk is. 

Voor meer informatie over wanneer en hoe gladheid wordt bestreden. Ook als u klachten heeft, kunt u contact opnemen via gemeente@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.

Wilt u gladheid melden? Doe dan een Melding Openbare Ruimte