Provinciale wegen N212 en N201

Door De Ronde Venen lopen 2 provinciale wegen: de N212 (Ir. Enschedeweg) en de N201 (Provincialeweg/Mijdrechtse Zuwe).

De provincie is wegbeheerder van deze wegen en gaat over inrichting en onderhoud. Voor vragen of opmerkingen over deze wegen, bijvoorbeeld over de verkeerslichten, verkeersveiligheid of geluid kunt u bij de provincie Utrecht terecht.