Snelheid van verkeer

De Ronde Venen is een gemeente waar iedereen veilig aan het verkeer kan meedoen. Daar leveren we allemaal een bijdrage aan. Door de regels op te volgen en verkeersdeelnemers te respecteren.

Soms wordt de gemeente gevraagd extra maatregelen te nemen. De gemeente kijkt altijd serieus naar deze vragen. Of we extra maatregelen treffen hangt af van  verschillende factoren en belangen.  Ook maken we een financiële afweging. 

Veelgestelde vragen

Er wordt te hard gereden. Kan de gemeente daar iets aan doen?

Het kan zijn dat de snelheid van verkeer hoger is dan toegestaan. Het kan ook zijn dat de snelheid van het verkeer als heel hoog wordt ervaren.  Om een goed beeld te krijgen , kijken we of de snelheid in een straat recent is gemeten. Als we geen objectieve gegevens hebben over hoe hard ergens wordt gereden, kunnen we een snelheidsdisplay ophangen.

- De gemeente heeft borden waarop bestuurders zien hoe hard ze rijden. 
Niet elke bestuurder beseft dat hij of zij te hard rijdt. Een snelheidsdisplay kan bestuurders bewust maken van hun snelheid en daarmee helpen de snelheid omlaag krijgen. Deze snelheidsdisplays worden steeds op andere plekken in de gemeente geplaatst en slaat alle gemeten snelheden op. Om een goed beeld te krijgen meten we 4 weken lang de snelheid.

- Wordt er te hard gereden? 
Dan kijken we of we maatregelen kunnen nemen. Soms kan dat meteen, soms duurt het langer. Dat hangt af van het gevaar. Of er iets aan de hoge snelheid kan worden gedaan. Of er geld beschikbaar is. En of er andere belangen zijn. 

- Bestuurders aanspreken op hun gedrag.
Een leefbare buurt maken we samen. Aanspreken is soms best moeilijk. Doe het daarom beleefd en met respect. De kans is groot dat u dan meer begrip krijgt voor uw zorgen over de veiligheid.

Kan er een flits- of radarpaal worden geplaatst? 

De Ronde Venen plaatst geen flitspalen. Flitspalen zijn (bijna) allemaal eigendom van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM is erg terughoudend met het plaatsen van nieuwe flitspalen. Een flitspaal wordt niet zomaar neergezet. Hiervoor moeten belangrijke redenen zijn. Het OM bepaalt dat. Het moeten zeer gevaarlijke wegen zijn waar veel ernstige ongelukken gebeuren. 

Waarom mag ik in de ene straat 30 km/u rijden en in de andere 50 km/u?

Dat heeft te maken met erftoegangswegen en ontsluitingswegen. Het verkeer op erftoegangswegen heeft daar meestal zijn bestemming of komt daar vandaan. Het leef- en woonklimaat krijgt daarom prioriteit in de straat. De auto is als het ware ‘te gast’. Daarom geldt er een maximumsnelheid van 30 km/u. Om zo min mogelijk verkeer over erftoegangswegen te laten rijden, zijn er ontsluitingswegen. Deze zijn bedoeld om verkeer vlot en veilig door te laten rijden. Daarom mag het verkeer hier harder rijden.

Kunnen we niet in alle straten 30 km/u gaan rijden? 

Nee. We proberen het verkeer zoveel mogelijk via ontsluitingswegen te laten rijden. Binnen de bebouwde kom zijn ontsluitingswegen zo ingericht dat verkeer hier 50 km/u kan rijden. Hierdoor hoeft verkeer alleen op erftoegangswegen te rijden als het daar naartoe gaat of vandaan komt. Daarbij geldt ook: hoe kleiner het gebied, hoe groter de kans dat de weggebruiker zich aan de snelheid houdt.

Hoe herken ik een 30 km/u zone?

U herkent een 30 km/uur zone aan de borden ‘zone 30’ en ‘einde zone 30’. 
Het bord ‘zone 30’ staat aan het begin het gebied waarvoor dit geldt. En bord ‘einde zone 30’ staat aan het einde van dat gebied. De borden worden niet herhaald in elke straat. Zolang u het bord ‘einde zone 30’ niet voorbij bent gereden, rijdt u nog steeds in een 30 km/u zone. Ook al bent u intussen meerdere straten doorgereden. 

Overige karakteristieken 30 km/uur zone: 
- In een 30 km/u zone ontbreken in principe aparte fietsstroken of fietspaden. Soms zijn ze er toch, bijvoorbeeld op een belangrijke schoolroute. 
- In 30 km/u zones kunt u op regelmatige afstand snelheidsremmende voorzieningen aantreffen (zoals drempels, versmallingen en bochten). 
Een 30 km/u zone sluit meestal op andere (niet gelijkwaardige) wegen aan via een uitritconstructie. Soms ziet u de overgang door markering op het wegdek, bijvoorbeeld met de cijfers 30. 

Wat is het verschil tussen een straat in een 30 km/u zone en een (woon)erf?

Zowel een 30 km/uur zone als een woonerf behoren tot de erftoegangswegen. Het woon- en leefklimaat is er belangrijker dan een vlotte doorstroming van het verkeer. 
Toch zijn er een paar belangrijk verschillen: 
- De snelheidslimiet in een (woon)erf is ‘stapvoets’. De Hoge Raad heeft bepaald dat dit een maximum snelheid is van 15 km/u. 
- Parkeren mag in een (woon)erf alleen in de parkeervakken die met een P-tegel staan aangegeven.
- Voetgangers mogen in een (woon)erf van de hele wegbreedte gebruikmaken. In een 30 km/uur zone mogen ze alleen op de stoep lopen, als die er is.