Verkeersveiligheid

U kunt zelf meewerken aan de verkeersveiligheid in De Ronde Venen. Door u aan de verkeersregels te houden en de rechten van andere weggebruikers te respecteren.

Veelgestelde vragen

Er rijdt te veel verkeer door onze straat. Is eenrichtingsverkeer een oplossing hiervoor? Of kan de straat worden afgesloten voor doorgaand (sluip)verkeer? 

Het invoeren van eenrichtingsverkeer of het afsluiten van de straat is niet altijd de beste oplossing. Misschien geeft het verkeer dan in een andere straat veel overlast. Ook blijkt vaak dat het verkeer sneller gaat rijden als er eenrichtingsverkeer geldt. Er is geen standaard oplossing.

Er is hier een gevaarlijke verkeerssituatie. Wanneer doet de gemeente daar iets aan? 

Eerst kijken we of en zo ja hoe gevaarlijk de situatie is. Dit doet de gemeente met een risicoanalyse. Waren er ongelukken of zijn er meldingen gedaan? Ook kijken we naar de situatie. Is de inrichting van de weg veilig? Als we al die gegevens hebben, kijken we wat de beste oplossing is. Als er in een straat grote werkzaamheden uitgevoerd  worden, bekijken we de bestaande inrichting van de weg. De gemeente heeft een beperkt budget en beperkte capaciteit om aanpassingen te doen buiten de geplande werkzaamheden

Kan de gemeente een verkeersspiegel plaatsen?

De gemeente plaatst (in principe) geen verkeersspiegels. Een verkeersspiegel is in de meeste gevallen geen oplossing voor het (zicht)probleem. 
De ervaring leert dat een spiegel de weggebruikers afleidt van het verkeer. Dit geldt vooral voor weggebruikers die niet goed bekend zijn. Daarnaast zijn fietsers en voetgangers niet goed te zien in een spiegel. Het is ook moeilijk om de snelheid van een voertuig via de spiegel in te schatten. Verder zijn verkeersspiegels erg onderhouds- en vandalismegevoelig. Het is daarom vaak beter om geen spiegel te plaatsen. 
Alleen in extreme situaties waar het zicht volledig ontbreekt voegen spiegels iets toe aan de verkeersveiligheid. Deze situatie komt nauwelijks voor in De Ronde Venen. 

Kan de gemeente een extra verkeersdrempel in de straat plaatsen? 

Een verkeersdrempel plaats de gemeente om het verkeer langzamer te laten rijden. Hoe lager de gewenste rijsnelheid is, hoe steiler we de drempel maken. Hier zijn richtlijnen voor gemaakt door het CROW. De gemeente legt drempels volgens deze richtlijnen aan. De hoogte en de steilheid van de drempel (sinus) hang af van de toegestane snelheid . De gemeente plaatst meestal meerdere drempels verdeeld over de straat om de snelheid te verlagen. Een verkeersdrempel is een snelheidsremmende maatregel met een grote impact. Verkeersdrempels veroorzaken trillingen, wat kan leiden tot overlast. Dit maakt dat een drempel in veel situaties geen gewenste oplossing is.

Is de gemeente aansprakelijk voor schade aan mijn voertuig door een verkeersdrempel? 

Als eigenaar van een voertuig bent u zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het voertuig op de openbare weg. Hierbij moet u letten op de aanleghoogte van verkeersdrempels en de verkeersdrempels zelf. In Nederland is er geen wettelijke minimale maat voor de bodemvrijheid van voertuigen. Wel moet een drempel aan de juiste richtlijnen voldoen.

Mag ik voorrang nemen in een voorrangsituatie?

Er is een verschil tussen voorrang hebben en voorrang krijgen. Er zijn regels die aangeven dat voorrang moet worden verleend aan anderen. Ofwel, iemand krijgt voorrang van een ander als die ander voorrang verleend. De gemeente heeft als rol om het voor iedereen zo duidelijk mogelijk te maken welke regels waar gelden. Vindt u dat een voorrangssituatie niet duidelijk is? Vraag dan bij de gemeente aan om dit te onderzoeken door een melding te maken.

Er rijden fietsers en/of brommers op de stoep. Kan de gemeente dit handhaven?

Wij weten dat er regelmatig fietsers en brommers over voetpaden en/of het trottoir rijden. Handhaving hierop is moeilijk omdat we een fietser of brommer tijdens de actie moeten betrappen/aanhouden.
Het is niet toegestaan om met een fiets, bromfiets of auto op een voetpad te rijden. Dit is een algemene regel die bekend zou moeten zijn bij alle verkeersdeelnemers. We plaatsen alleen extra borden op bijzondere locaties. Bijvoorbeeld daar waar het niet duidelijk is dat een pad alleen voor voetgangers is bedoeld. 
Voor de bereikbaarheid voor minder validen is de gemeente voorzichtig met het plaatsen van sluishekken om (brom)fietsen op het trottoir tegen te gaan.

Kan de gemeente extra bebording plaatsen?

De gemeente probeert de openbare ruimte zo schoon mogelijk te houden. De gemeente wil alleen noodzakelijke borden plaatsen en overbodige borden verwijderen. Een te grote hoeveelheid aan borden zorgt ervoor dat borden minder opvallen. Als er geen of onduidelijke verkeersborden aanwezig zijn, dan verbeteren we dat. Over het algemeen plaatsen we geen gedragsborden. Deze borden zijn niet handhaafbaar. Ook blijkt in de praktijk dat deze borden weinig effect hebben.

Plaatst de gemeente extra paaltjes?

De gemeente wil zo min mogelijk paaltjes plaatsen.  Ze hebben voordelen, zoals het tegenhouden van sluipverkeer op het fietspad. Ze hebben ook nadelen. Bijvoorbeeld ongelukken met fietsers die ertegenaan rijden. 
Het plaatsen van parkeerpaaltjes zorgt voor een rommelig straatbeeld  en kan tot schade leiden.  

Kan de gemeente een extra zebrapad maken?

De gemeente legt (in principe) geen nieuwe zebrapaden (voetgangersoversteekplaatsen) aan. In de praktijk blijkt dat auto’s en met name fietsers met regelmaat niet stoppen voor een zebrapad. Om deze reden biedt het zebrapad in bepaalde gevallen schijnveiligheid. Schijnveiligheid kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Voetgangers gaan ervan uit dat ze bij een zebrapad veilig kunnen oversteken omdat bestuurders  hier moeten stoppen. Voetgangers vertrouwen hierop en zullen minder aandachtig oversteken.
Er bestaan wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld een plek waar op meer momenten van de dag of de hele dag veel oversteekbewegingen zijn. Dat is een goede plek voor een zebrapad. De gemeente kijkt vooral of kwetsbare groepen (zoals ouderen, gehandicapten en kinderen) wensen hebben voor (extra) veilige oversteekvoorzieningen.