Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure

Als vreemdeling kunt u via de optieprocedure de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een verzoek hiervoor dient u in bij de gemeente. De gemeente neemt een beslissing.

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Voldoet uw situatie aan de eisen? Dan hoeft u alleen maar een verklaring af te leggen dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring.

Daarna controleert de gemeente of u voldoet aan alle eisen. Zo ja, dan stuurt zij een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U krijgt daar een optiebevestiging uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Daarna wordt u Nederlander.

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure. Kijk voor meer informatie op Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie.

Voorwaarden

 • U bent meerderjarig.
 • U heeft een verblijfsvergunning.

En u voldoet aan één van de volgende voorwaarden

 • U bent het kind van immigranten en geboren in Nederland
 • U heeft geen nationaliteit, bent geboren in Nederland en woont hier al 3 jaar (u bent dan staatloos).
 • Bij langdurig verblijf:
  • U woont hier vanaf uw 4e jaar, of
  • U heeft de AOW-leeftijd bereikt en u woont hier 15 jaar. 
 • U bent oud-Nederlander. 
 • U bent minstens 3 jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar. 

De kosten zijn (in 2024):

 • Voor u alleen: € 217,-
 • Voor een echtpaar of geregistreerde partners: voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 370,-
 • Voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 24,-

U betaalt deze kosten bij de aanvraag.

U gaat persoonlijk naar de gemeente en legt daar schriftelijk de verklaring af dat u Nederlander wilt worden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U betaalt voor de optieprocedure bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • In sommige gevallen een geboorteakte of huwelijksakte.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Via de optieprocedure vraagt u alléén de Nederlandse nationaliteit aan bij de gemeente. Pas als u Nederlander bent geworden, kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Heeft u een Brits paspoort en wilt u in Nederland (blijven) wonen? Houd rekening met de Brexit. Kijk op de website van de IND voor meer informatie.