Aangifte adoptie

Wanneer u van plan bent een kind te adopteren dan zijn er 2 mogelijkheden:

  1. U wilt een buitenlands kind adopteren.
    Neem dan contact op met de afdeling Adoptievoorzieningen van stichting Fiom.
  2. U wilt een Nederlands kind adopteren, bijvoorbeeld het kind van uw huidige partner.
    Neem dan contact op met een procureur/advocaat. Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken krijgt de gemeente automatisch bericht van de rechtbank.

Heeft u een kind geadopteerd uit het buitenland? Dan moet u uw adoptiekind binnen 5 dagen na aankomst in laten schrijven bij de gemeente.

Heeft u een Nederlands kind geadopteerd en staat uw kind nog niet ingeschreven op uw adres? Dan moet u uw kind inschrijven bij de gemeente.

Maak een afspraak bij de gemeente om uw adoptiekind te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Kom samen met uw adoptiekind naar de afspraak.

U neemt in ieder geval mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van uw adoptiekind
  • de machtiging voorlopig verblijf (mvv) als uw kind niet uit een land komt dat partij is bij het Haags adoptieverdrag komt.

Op dit moment is alleen adoptie mogelijk uit Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand, Zuid-Afrika en Nederland.