Een kind erkennen

Als u niet automatisch de wettelijk ouder van een kind bent, kunt u een kind erkennen. U kunt dan ook kiezen welke achternaam het kind krijgt. Dit doet u bij de gemeente.

U bent of wordt binnenkort moeder, maar bent niet getrouwd of hebt geen geregistreerd partnerschap. Dan heeft uw kind bij de geboorte geen wettelijke vader of duomoeder. Daarvoor moet de vader of duomoeder het kind erkennen. Dit kan tijdens de zwangerschap, tijdens de geboorteaangifte of op een later moment. U regelt dit in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak door te bellen met T. 0297 29 16 16.

De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U bent geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al 2 ouders.

De belangrijkste voorwaarden voor het kiezen van een naam bij erkenning zijn:

 • Beide ouders zijn aanwezig bij de naamkeuze.
 • U kunt alleen voor het eerste kind uit de relatie de achternaam kiezen.

Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind het eens zijn met de erkenning.

Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming van de kantonrechter nodig.

Bij erkenning vóór de geboorte heeft u een afschrift van de erkenningsakte nodig. Dit kost € 13,40, die u bij de afspraak met de gemeente betaalt. De erkenning zelf kost niets.

U kunt uw kind erkennen in elke gemeente in Nederland. Dat kan voor of na de geboorte.

Voor het erkennen van een kind moet u eerst een afspraak maken bij de gemeente.

Erkenning tijdens de zwangerschap

Erkenning tijdens de zwangerschap kan in elke gemeente in Nederland. Het hoeft dus niet per se in uw woonplaats. Het voordeel van erkenning tijdens de zwangerschap is: het kind heeft juridisch gezien meteen twee ouders. Ook als er vóór de geboorteaangifte iets gebeurt met de persoon die het kind heeft erkend. Daarom adviseren wij u om deze optie te kiezen.

De moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Dit geldt alleen voor het eerste kind uit de relatie. Bij elk volgend kind is het voldoende als u een schriftelijke machtiging meeneemt.

Erkenning bij de geboorteaangifte

Erkenning bij de geboorteaangifte moet gebeuren in de gemeente waar het kind is geboren. De moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Dit geldt alleen voor het eerste kind uit de relatie. Bij elk volgend kind is het voldoende als u een schriftelijke machtiging meeneemt.

Erkenning na de geboorteaangifte

Erkenning na de geboorteaangifte kan in elke gemeente in Nederland. Het hoeft dus niet per se in uw woonplaats. De erkenning geldt vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboorte.

Bij de erkenning legt de gemeente meteen vast welke achternaam uw kind krijgt. 

Als u een kind erkent, heeft u nog niet het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind. Ouderlijk gezag vraagt u aan bij de rechtbank.

Extra informatie voor lesbische stellen

 • Is de zaaddonor bekend? Dan kan de duomoeder of de zaaddonor het kind erkennen. De moeder die bevallen is, bepaalt wie van de 2 het kind mag erkennen.
 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En is de zaaddonor onbekend? Dan is erkenning niet nodig. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting Donorgegevens mee om aan te tonen dat de zaaddonor onbekend is.

Documenten en officiële toestemming

Als u naar het gemeentehuis komt voor de erkenning van een kind, dan hebt u nodig:

 • het geldige identiteitsbewijs van de moeder van het kind
 • als u niet de moeder bent: uw eigen geldige identiteitsbewijs
 • als het kind nog geen 12 jaar oud is: moeder gaat mee naar de gemeente of geeft schriftelijke toestemming
 • als het kind 12, 13, 14 of 15 jaar oud is: moeder én kind gaan mee naar de gemeente, of geven schriftelijke toestemming
 • als het 16 jaar of ouder is: het kind gaat mee naar de gemeente of geeft schriftelijke toestemming

Komt u al vóór de geboorte naar de gemeente om het kind te erkennen? Bewaar dan het afschrift dat u krijgt na de erkenning. Dit heeft u nodig bij de geboorteaangifte. 

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over de erkenning van uw kind? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.